Georg Brandes

Beskrivelse

Georg Brandes (f.1842-1927) var en dansk kritiker og litterat, der havde stor indflydelse på skandinavisk litteratur fra 1870 og frem til begyndelsen af mellemkrigstiden. Brandes formulerede principperne for en ny realisme og naturalisme i modsætning til den senromantiske litteratur, og han regnes for teoretikeren bag Det Moderne Gennembrud. Hans berømte formulering om at samfundslitteraturen skal sætte ' Problemer under Debat' inspirerede blandt andre Henrik Ibsen, J.P. Jacobsen og Holger Drachmann.

Brandes talte for frihed og frisind, en samfundskritiks litteratur, realisme og naturalisme. Han inspirerede en epoke i dansk litteratur. Gennem sit liv bidrog Brandes med en lang række udgivelser. Han var en bærende personlighed i nordens kulturliv.

Med sit realistiske og ikke særligt religiøse livssyn startede han en skelsættende debat i såvel den litterære kreds som hele det danske samfund, men han havde mange tilhængere og i selskab med dem lykkes det ham"at sætte problemer under debat" . Hvad der blev indledt med ham, har ført til noget af Danmarks mest mindeværdige litteratur, og den dag i dag kan vi stadig se tydelige spor af hans arv.

Læs mere

Seneste udgivelse

Søren Kierkegaard

Genudgivelse i 2013 I anledning af 200-året for Søren Kierkegaards fødsel.

Søren Kierkegaard regnes for den tænker og forfatter, der betød allermest for den unge Georg Brandes. I 1877, samme år som Brandes forlod Danmark for at bosætte sig i Berlin, da man nægtede ham det ledige professorat i æstetik ved universitetet, udkom hans både biografisk og værkorienterede introduktion til Søren Kierkegaard, der som undertitel har: En kritisk Fremstilling i Grundrids.

"Værkerne tolkes psykologisk, forholdet til faderen, forlovelsen og Corsar-striden rykkes i forgrunden, gennemgangen af stilen er brillant, vurderingen af FRYGT OG BÆVEN skabte epoke."
- Hakon Stangerup

 

Bøger af Georg Brandes