Georg Brandes

Georg Brandes (f.1842-1927) var en dansk kritiker og litterat, der havde stor indflydelse på skandinavisk litteratur fra 1870 og frem til begyndelsen af mellemkrigstiden. Brandes formulerede principperne for en ny realisme og naturalisme i modsætning til den senromantiske litteratur, og han regnes for teoretikeren bag Det Moderne Gennembrud. Hans berømte formulering om at samfundslitteraturen skal sætte ' Problemer under Debat' inspirerede blandt andre Henrik Ibsen, J.P. Jacobsen og Holger Drachmann.

Brandes talte for frihed og frisind, en samfundskritiks litteratur, realisme og naturalisme. Han inspirerede en epoke i dansk litteratur. Gennem sit liv bidrog Brandes med en lang række udgivelser. Han var en bærende personlighed i nordens kulturliv.

Med sit realistiske og ikke særligt religiøse livssyn startede han en skelsættende debat i såvel den litterære kreds som hele det danske samfund, men han havde mange tilhængere og i selskab med dem lykkes det ham"at sætte problemer under debat" . Hvad der blev indledt med ham, har ført til noget af Danmarks mest mindeværdige litteratur, og den dag i dag kan vi stadig se tydelige spor af hans arv.