Erik A. Nielsen

Erik A. Nielsen, f. 1941, er professor, dr.phil. og dr.teol.

Har igennem et langt liv og et omfattende forfatterskab arbejdet med forbindelserne mellem litteratur, billedkunst, musik og teologi. Nævnes kan: Den skjulte gudstjeneste (1987/2011), Solens fødsel – seks tekster om kristendommens hemmeligheder (1998), Skrevet af Helligånden (2005) og Himmelspejlet, lille synslære (2017).

Desuden forfatteren bag fire af fem planlagte bøger i serien BILLED-SPROG: Kristendommens retorik (2009), Thomas Kingo (2010), H.A. Brorson (2013) og Gådetale (2018).

Har modtaget adskillige priser for sit arbejde, heriblandt Hermers pris fra Københavns Universitet, Holberg-Medaljen, Georg Brandesprisen, Dansk litteraturpris fra Ragna Sidéns og Vagn Clausens Fond, Selskabet til de skønne og nyttige Videnskabers Forfremmelses pris fra Det Danske Akademi, Gad Rausings Pris fra Det Kongelige Svenske Videnskabsakademi.

Foto: Morten Holtum 2009

Bøger