Emma Gad

Emma Gad (1852-1921) var en dansk forfatter. Det er tonen af selvfølelse og godt humør, der er nerven i Emma Gads forfatterskab.

Udover sin store bestseller TAKT OG TONE fra 1918 har Emma Gad fået opført og udgivet 19 skuespil i årene 1886-1913. Desuden opførtes et par dramatiske arbejder, som ikke er trykt – mest kendt er ET SØLVBRYLLUP fra 1890.

Emma Gad debuterede ved Det Kongelige Teater i 1886. Hun redigerede endvidere Politikens Dametidende og stiftede i 1898 fagforeningen ”Hegnet” (kvindernes handels- og kontoristforening).