Else Lidegaard

Beskrivelse

Else Lidegaard, født 1933, cand.mag. i fransk og eskimologi, journalist, højskolelærer, programmedarbejder ved Danmarks Radios tv-kulturafdeling 1969-95.
Else Lidegaard har i foråret 2011 udgivet og kommenteret brevvekslingen mellem Jørgen-Frantz Jacobsen og Estrid Bannister Good: "Kære Estrid - Jørgen-Frantz, du kære", som fik en overstrømmende modtagelse. Endvidere forfatter til Med snudehulkende hilsen fra William Heinesen (2011) og i januar 2017 bogen Med nordlys i øjnene - en personlig skildring af det postkoloniale Grønland fra 1953-2015.

Else Lidegaard har i sine 25 år i DR Kultur-, senere Faktaafdeling produceret ca. 150 udsendelser, specielt:

1) Kulturmøder – i Danmark serien om vores livsformer ”Sådan er de andre” og ”Med Islam i Ishøj” og i verden serien ”Med Danmark i Zimbabwe” (om dansk ulandshjælp), ”Afrika set med afrikanske øjne” (om den ghanesiske forfatter Ama Ata Aidoo), fra Grønland og Færøerne, f.eks. ”Grønland set med grønlandske øjne” og ”Færøerne set med færøske øjne”.

2) Litterære portrætter f. eks. Marcel Proust, Simone de Beauvoir, Claude Simon (nobelpristager), filosofferne Alain Finkielkraut og Paul Ricoeur, dobbeltportræt af Marilyn French og Marie Cardinal, af William Heinesen, Astrid Lindgren, Märta Tikkanen og fra Danmark om Grundtvig, Agnes Henningsen, Martin A. Hansen, Dea Trier Mørch, Kirsten Thorup og dobbeltportrættet ”Søskende” om Hanne Reintoft og Troels Kløvedal.

Læs mere

Seneste udgivelse

Med nordlys i øjnene

Bogen er en personlig skildring af det postkoloniale Grønland fra 1953-2015: fra dagligliv i 50'ernes Godthåb og Uummannaq, mødet i 60’erne med de unge grønlændere, der siden skabte hjemmestyre og selvstyre, til besøget i de to byer 50 år senere, hvor cand. mag., journalist og forfatter Else Lidegaard interviewer nøglepersoner især om sprog, skole og forholdet mellem grønlændere og danskere. Om hvordan Grønland prægede forfatteren og for hende åbnede døren til resten af verden. Else Lidegaard har boet og færdedes i Grønland i hele tidsrummet 1953-2015 og ønsker med sin bog give et mere autentisk billede af postkolonitidens Grønland.