Claus Strue Frederiksen

Beskrivelse

Mag.art. og ph.d. i filosofi, er tilknyttet Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet.

Hans primære forskningsområde er etik og politisk filosofi med særligt fokus på virksomheders samfundsansvar og global retfærdighed. Claus har publiceret en lang række artikler i danske dagblade og magasiner samt bidraget til diverse bøger og internationale tidsskrifter, eksempelvis International Journal of Applied Philosophy og Springers store encyklopædi om CSR.

Foto: Kim Worch

Læs mere

Seneste udgivelse

Kæmp for kloden

Verdens problemer skal løses i fællesskab! Claus Strue Frederiksen og Vincent F. Hendricks introducerer et nyt ansvarlighedsbegreb, som de kalder for Unified Social Responsibility. Det handler om, at alle går sammen om opgaven.

Mange virksomhedsledere, politikere og forskere har allerede engageret sig i kampen for klodens overlevelse, men tiltagene virker ofte usammenhængende og tilfældige og af og til temmelig symbolske. Det er som om, det er solooptræden uden retning.

Hvis erhvervslivet, politikerne og forskningsverdenen går sammen i et fælles arbejde for at løse klodens livstruende problemer, vil vi kunne efterlade en bedre verden til vores børn og børnebørn.

Den fælles strategi er allerede lagt: FN’s 17 verdensmål er den perfekte plan at tage udgangspunkt i. Disse mål – vel at mærke alle 17 – skal være den fælles linse, aktørerne ser deres opgave igennem.

Bøger af Claus Strue Frederiksen