Charlotte Christensen

Beskrivelse

Charlotte Christensen, født i Fiolstræde i København den 15. maj 1945. Mag.art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet i januar 1971. 1973-77 museumsinspektør ved Aarhus Kunstmuseum, 1977-84 direktør for Kunstforeningen på Gammel Strand i København. Tog initiativet til den tværkulturelle historiske manifestation ”Christian IV-året 1988” og var projektets generalsekretær i perioden 1884-1989. Har undervist ved universiteterne i Århus, København og Kiel. Desuden virksomhed som lærer ved Statens Teaterskole og Skolen for moderne Dans. Specialeområder: dansk kunst og teaterhistorie 17.-20. århundrede, Nicolai Abildgaard, Jens Juel samt kunstindustri.

Kulturkritiker og anmelder ved Information, 1994-2002. Forfatter til talrige essays om kunst, teater og kulturhistoriske emner. 2008-10: Projektansat, tilknyttet Det Danske Kunstindustrimuseum.

Udvalgte publikationer i bogform:
H.V. Bissen. I-II, Ny Carlsberg Glyptotek, 1995.
Hvis engle kunne male. Jens Juels portrætkunst, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, 1996.
Maleren Nicolai Abildgaard, Gyldendal, 1999.
Den mangfoldige verden. Bodil Kaalund på Rosenborg, Hovedland-Rosenborg. 2003. Gyldendals Bog om engle, 2005.
København-Paris, Paris-København. Verdensudstillingen i Paris 1900. Det danske Kunstindustrimuseum, 2008. Engelsk udgave: 1900: The Year of Art Nouveau. 2008.
Billedhuggeren Sigurjón Ólafsson og hans portrætter. Sigurjón Ólafsson Museet Reykjavik 2008. Engelsk udgave: Sculptor Sigurjón Ólafsson and his Portraits. Reykjavik, 2008.

Læs mere

Seneste udgivelse

Drømmebilleder – Carl Gustaf Pilos Portrætkunst

Trods sin stilling som den mest fremragende maler i 1700-tallet ved to skandinaviske hoffer; har Carl Gustaf Pilo aldrig fået en dansk biografi.

 

Carl Gustaf Pilo; der var rokokoens fremmeste hofmaler i Norden; fødtes i Sverige i1711; men levede i Danmark i størstedelen af sin tid som kunstner. Skæbnen bragte ham fra en periode som adelens portrættør i Skåne til hofmalerposten i Danmark; hvor han særligt kom til at definere den gyldne tid for de danske riger under Frederik V til de turbulente år med Christian VII og Struensee. Han blev inbsp; 1772 udvist af Danmark; og skabte sig derefter i Gustaf IIIs Sverige sin alderdoms fremragende og helt særegne mesterværk; maleriet af den svenske konges kroning.

 

Som kongernes kunstner var Pilos liv afhængigt af de skiftende magtkonstellationer i Danmark; og han var med til at forme kunstakademiet i København. Bogen sætter Pilos kunstnergerning ind i den kulturhistoriske ramme; den hører til i; foruden at den redegør for de politiske og idehistoriske omvæltninger i de nordiske lande; der var med til at forme hans til tider dramatiske livsløb.

 

Bogen præsenterer et rigt udvalg af Carl Gustaf Pilos kunstværker; der i dag er spredt på herregårde og slotte; i privatsamlinger og museer; med nyoptagelser af de ofte kolossal store malerier og detaljer; der er karakteristiske for hans malemåde.

Bøger af Charlotte Christensen