Carsten Greve

Beskrivelse

Carsten Greve er professor i offentlig ledelse og styring på Institut for Organisation på Copenhagen Business School, hvor han også er Co-director på Center for Public Organization, Value and Innovation (POVI). Han beskæftiger sig med forskning i reformer af den offentlige sektor, offentlig ledelse og offentlig-private partnerskaber. Han underviser bl.a. i Ledelse af partnerskaber mellem offentligt og privat på Master of Public Governance-uddannelsen.

Foto: Mindlab, 2019

Læs mere

Seneste udgivelse

Løsninger i partnerskab

Offentlig-private partnerskaber er en effektiv samarbejdsform, der ikke blot skaber værdi for borgere og erhvervsliv, men som også bidrager til at løse nogle af klodens problemer. Det er ikke uden grund, at FN’s verdensmål nummer 17 hedder ”Styrk det globale partnerskab”.

I offentlig-private partnerskaber arbejder aktører i den offentlige sektor forpligtende sammen med den private sektor – det kan både være virksomheder, foreninger og ngo’er – om at skabe fælles værdi og resultater. Alle involverede parter deler såvel risici som gevinster. Partnerskabsmodellen er udbredt, og interessen for den vokser. Bogen præsenterer den teori, der eksisterer om emnet, og gør rede for de forskellige typer af partnerskaber, der findes, samt deres fordele og ulemper.

Aktuelle cases viser, hvordan partnerskabsprocesser fungerer i praksis. Og bogen giver anvisninger på, hvordan partnerskaber kan struktureres, styres og ledes og baner vejen for løsninger på vanskelige problemer.

Bøger af Carsten Greve