Anders Fogh Jensen

Beskrivelse

Anders Fogh Jensen, f.1973, ph.d. fra KU og D.E.A. fra Sorbonne, er filosof, foredragsholder, forfatter, dramatiker og filosofisk kommentator på politiske og eksistentielle emner.

Anders Fogh Jensen har i mange år fungeret som underviser på forskellige universiteter og i en periode som terapeut og konsulent. Som forsker har han formet begrebet om projektsamfundet og bruges nu til at stille samtidsdiagnoser. Anders Fogh Jensen lever af foredrag, af filosofiske samtaler som alternativ til psykologerne, og af at arrangere og være rejseleder på dannelsesrejser. Se mere på www.filosoffen.dk og www.dannelsesrejser.dk.

Anders Fogh Jensen, f.1973, ph.d. fra KU og D.E.A. fra Sorbonne, er filosof, foredragsholder, forfatter, dramatiker og filosofisk kommentator på politiske og eksistentielle emner. Anders har i mange år fungeret som underviser på forskellige universiteter og i en periode som terapeut og konsulent. Som forsker har han formet begrebet om projektsamfundet og bruges nu til at stille samtidsdiagnoser. I dag fungerer han som national husfilosof, med licens til at sige sandheden, og lever af foredrag, af filosofiske samtaler som alternativ til psykologerne, og af at arrangere og være rejseleder på dannelsesrejser. www.filosoffen.dk og www.dannelsesrejser.dk

Bøger af Anders Fogh Jensen

Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard? (2013), The Project Society (2012), Epi-demos, En lille bog om store epidemier (2011), Projektmennesket (2009), Projektsamfundet (2009), Magtens kartografi, Foucault & Bourdieu (2006), Mellem ting, Foucaults filosofi (2005, 2. rev.udg.2012), Metaforens magt (2001), teaterstykket De danser alene (2017).

Læs mere

Seneste udgivelse

Pseudoarbejde

For 100 år siden var alle overbeviste om, at vi i dag ville arbejde 15 timer om ugen. Det skete ikke. Og det var ikke, fordi effektiviseringerne udeblev. Vi arbejder sta­dig på livet løs. I denne bog begiver antropologen Dennis Nørmark og filosoffen Anders Fogh Jensen sig ud på en rejse for at finde ud af, hvad vi laver i vores arbejdstid. Det er blevet en rejse ind i det absurde, hvor meningen med arbejdet er forsvundet, og hvor løftet om fritid aldrig blev indløst. I ste­det fik vi flere regler, kontroller, møder og ligegyldige Power­Point-præsentationer.

Bogens forfattere kommer fra hver sin politiske fløj, men bogen er ikke et møde på midten. Det er et opgør med en gammeldags måde at tænke arbejde på og et bud på, hvad enhver kan gøre som arbejdstager, leder, og hvad vi kan gøre som samfund. For det er på tide at tænke og handle anderledes, hvis ikke vi skal blive til grin overfor både vores fremtid og vores fortid og begå århundredets største dumhed. Men det kræver et opgør med et af vor tids største tabuer: Pseudoarbejdet.

Bøger af Anders Fogh Jensen