Læseprøve
Lytteprøve

Digteren Thorkild Bjørnvigs opsigtsvækkende erindringsbog der beskriver hans tætte og foruroligende venskab med Karen Blixen. En forbindelse, der efter fire år endte med et brud og fik personlige omkostninger for dem begge.

PAGTEN fortæller om et utroligt venskab, en platonisk kærlighedshistorie mellem den karismatiske forfatterinde og den begavede lyriker.

  • Antal sider226
  • Højde202 mm
  • Bredde140 mm
  • Dybde25 mm
  • Vægt416 g
  • FormatIndbundet
  • ISBN9788702311402
  • Udgave4
  • Udgivelsesdato01.04.2021

Køb eksempelvis bogen hos:

Bøger af samme forfatter

Forfatter

Thorkild Bjørnvig

Thorkild Strange Bjørnvig (1918-2004), dansk forfatter, opvokset i Århus, siden 1973 bosat på Samsø.

Efter studentereksamen fra Aarhus Katedralskole læste Bjørnvig sammenlignende litteratur hos bl.a. Jens Kruuse, skrev prisopgave om Rainer Maria Rilke (udg. 1959) og blev magister 1947.

Sammen med Bjørn Poulsen udgjorde han tidsskriftet Hereticas første redaktørpar 1948-49. Samtidig debuterede han selv som lyriker, og et frodigt vekselspil mellem elementær lyrisk inspiration og kyndig akademisk refleksion karakteriserer som helhed det omfattende og vægtige forfatterskab.

Den store digtkreds, der blev til i årene 1937-67 og revideret 1990, er anlagt som en bevidst kunstnerisk (selv-)realisation. Samtidig knyttede Bjørnvig sig gennem studier og oversættelser af Friedrich Hölderlin, Edgar Allan Poe, Friedrich Nietzsche, Rainer Maria Rilke og Gottfried Benn stadig tættere til den europæiske modernisme.

I samspil med K.E. Løgstrup skærpede Bjørnvig i 1960'erne og 1970'erne sit syn på natur og sansning, bl.a. i disputatsen Kains Alter (1964). Hovedtesen — at en uforsonlig konflikt mellem kunst og kristendom bragte Martin A. Hansens forfatterskab til kunstnerisk ophør — dokumenteredes i tætte analyser, der udløste en bred litterær og teologisk debat.

Thorkild Bjørnvigs essays behandler indgående en række forfatterskaber, han følte sig udfordret af, bl.a. Sophus Claussens, men rummer også erindringstætte karakteristikker af samtidige danske forfattere, fx Frank Jæger og Tove Ditlevsen (Virkeligheden er til, 1973; Digtere, 1991). Kritisk og præcist aflæste han den moderne civilisations splittelse, bl.a. i et banebrydende essay om "Den æstetiske idiosynkrasi" (i Begyndelsen, 1960), et punktuelt udløst virkelighedshad, hvis udgangspunkt er "følsomhed uden følelse, fornemmelse uden sanselighed".

Bjørnvig indledte sine erindringer med Pagten (1974), beretningen om det sammensatte, men inspirerende venskab med Karen Blixen i årene 1948-55. De følgende bind viser hans forbløffende autentiske genoplevelse af detaljer og perspektiver i barndommens verden. Et digtudvalg af Rilke i tre bind fra 1949-58 blev 1995 samlet under titlen Udsat på hjertets bjerge, der året efter indbragte ham EU's Aristeion-oversætterpris. Bjørnvigs Samlede digte udkom 1998.

Thorkild Bjørnvig var medlem af Det Danske Akademi siden dets oprettelse i 1960.

I 2023 har Det Danske Filminstitut fået digitaliseret filmen fra 1974 om og med Thorkild Bjørnvig. Se den her og også på instituttets historiske streamingsite ’Danmark på film’:

https://www.danmarkpaafilm.dk/film/thorkild-bjoernvig

Bøger i samme genre