Nyhed

Hvad vi ved om de dømte og deres kriminalitet

Selvom kriminaliteten er gået ned siden årtusindskiftet, er kriminaliteten fortsat højere end i velfærdsstatens formative år i 1960’erne og har store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser. Men hvad fremmer, og hvad hæmmer den kriminelle adfærd? Og hvor stort er problemet egentlig?

Bogen indledes med en diskussion af, hvad straf er, og hvorfor samfundet bruger straffe. Derefter følger en gennemgang af udviklingen i kriminaliteten, karakteren af denne og en beskrivelse af, hvem der typisk er kriminelt aktive. Kriminalitetsomfanget og sanktionspolitikken i Danmark perspektiveres desuden gennem en sammenligning med situationen i vores nabolande Storbritannien, Sverige og Tyskland.

I bogens to centrale dele gennemgår forfatterne dernæst på baggrund af forskning i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed betydningen af en række faktorer, der henholdsvis fremmer og hæmmer den kriminelle praksis. Under disse overskrifter analyseres fx den sociale arv i kriminalitet, betydningen af forældres skilsmisse for unges risiko for at begå kriminalitet, fængslets betydning for tilbagefald i kriminalitet, DNA-registres præventive effekt og sammenhængen mellem urbanisering og kriminalitet. Bogen præsenterer også en helt ny analyse af boligsituationen og risikoen for recidiv efter løsladelse.

Endelig tematiseres spørgsmålet om etnisk overrepræsentation i kriminalitet. Hvor stor er denne, og hvad kan bidrage til en forklaring af en eventuel overrepræsentation?

  • Antal sider208
  • Højde231 mm
  • Bredde160 mm
  • Dybde18 mm
  • Vægt477 g
  • FormatHæftet
  • ISBN9788702395907
  • Udgave1
  • Udgivelsesdato06.03.2023

Køb den for eksempel hos:

Bøger af samme forfatter

Bøger i samme genre