Torben M. Andersen

Beskrivelse

TORBEN M. ANDERSEN, f. 1956, er professor ved Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet, tilknyttet en række internationale forskningscentre og forsker i den nordiske velfærdsmodel. Han har stor erfaring med økonomisk politisk rådgivning i Danmark (bl.a. tidl. formand for Økonomisk Råd og Velfærdskommissionen), de nordiske lande, OECD og EU-Kommissionen.

Læs mere

Seneste udgivelse

Har velfærdssamfundet en fremtid?

Den nordiske model har vist sig holdbar og robust. Der er ingen økonomiske argumenter for, at vi ikke også i fremtiden kan opretholde et velfærdssamfund af den type, vi kender i dag. Til gengæld kan man ikke hævde, at diskussionen om velfærdssamfundets fremtid ikke handler om økonomi.

Torben M. Andersen beskriver den økonomiske struktur, der er grundstenen i velfærdssamfundet, og han peger på og diskuterer, hvad der er velstandens dilemma og udfordringer. Den nordiske model er lykkedes med at sikre et veludbygget velfærdssamfund med høj velstand, relativ lige indkomstfordeling, høje skatter, en stor offentlig sektor og stadig en velfungerende økonomi.  Skal velfærdssamfundet opretholdes, er man nødt til at prioritere og forvalte landets økonomiske muligheder og ressourcer. Skal målet om velstand og relativ lighed opretholdes, skal der navigeres i spændet mellem udfordringer, ressourcer og forventninger.

Bøger af Torben M. Andersen