Tor Hernes

Norske Tor Hernes er organisationsteoretiker og professor ved Copenhagen Business School, hvor han arbejder med procesfilosofi og tid. Han har tidligere udgivet en lang række fagbøger om ledelse og organisation.

I 2016 udgav Tor BJERGTAGET sammen med Majken Schultz, en bog der fokuserer på glæden ved at vandre i bjerge.