Thorsten Borring Olesen

Beskrivelse

Thorsten Borring Olesen, ph.d, f. 1956; professor ved Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet; siden 1999 desuden Jean Monnet professor og leder af The Jean Monnet Centre of Excellence ved Aarhus Universitet.

Hovedområder for Borring Olesens forskning og undervisning ligger inden for emnerne: den europæiske fascisme i mellemkrigstiden, Europas moderne politiske historie, herunder Den Kolde Krig og den europæiske integrations historie samt dansk og nordisk udenrigs- og udviklingspolitik efter 1945. Publikationer omfatter bl.a.: Fascismen i Italien. Brud og kontinuitet i Italiens historie efter 1800, Aarhus Universitetsforlag, 2. udg. 1986 (sammen med Nils Arne Sørensen og Uffe Østergård); (udg.): Interdependence Versus Integration. Denmark, Scandinavia and Western Europe, 1945-1960, Odense Universitetsforlag, 1995; "A Nordic Alternative to Europe? The Interdependence of Denmark’s Nordic and European Policies, 1945-1998", i Contemporary European History, 9:52-92 (2000, sammen med Johnny N. Laursen); "Choosing or Refuting Europe? The Nordic Countries and European Integration, 1945-2000", i Scandinavian Journal of History, 25:147-168 (2000); "The Dilemmas of Interdependence: Danish Foreign Policy 1945-1972", i Journal of European Integration History, 7(2):37-63 (2001); (ed.): The Cold War – and the Nordic Countries. Historiography at a Crossroads, Syddansk Universitetsforlag 2004; I blokopbygningens tegn 1945-1972, bd. 5 af Dansk Udenrigspolitiks Historie, Gyldendal 2005 (sammen med Poul Villaume); Idealer og realiteter. Dansk udviklingspolitiks historie 1945-2005, Gyldendal 2008 (sammen med Sune Pedersen, Jan Pedersen og Christian Friis Bach); "Under the National Paradigm. Cold War Studies and Cold War Politics in Post-Cold War Norden", i Journal of Cold War History, vol 8(2) 2008, s. 187-208.

Læs mere

Seneste udgivelse

Magt og mennesker

Bøger af Thorsten Borring Olesen