Thomas Milsted

Thomas Milsted er stressekspert og har arbejdet med stress, arbejdsglæde og motivation i en lang årrække. Han har mere end 20 års erfaring inden for ledelse og trivsel. 15 år som leder af Center for Stress og Trivsel og siden som generalsekretær i Stresstænketanken - en tænketank bestående af forskere, praktikere, organisationsfolk og politikere, der udvikler modeller og forslag til at skabe og vedligeholde trivslen på danske arbejdspladser.

Bøger