Silas Harrebye

Beskrivelse

Silas Harrebye (f. 1978) er lektor og studieleder på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Han publicerer sin forskning i internationale videnskabelige tidsskrifter og deltager løbende i den offentlige debat. Harrebye har desuden haft flere politiske rådgiver- og bestyrelsesposter. Han har tidligere udgivet bogen Social Change and Creative Activism in the 21st Century – The Mirror Effect (2016).

Læs mere

Seneste udgivelse

Sæt strøm til demokratiet

I Danmark ynder vi at bryste os med at være verdens bedste demokrati. Men det liberale demokrati er alvorligt presset i disse år – både udefra og indefra. De seneste femten år er tilliden til politikerne halveret, partierne oplever medlemsflugt, vores debat er præget af polarisering, populismen blomstrer, deltagelsen individualiseres og har samtidig social slagside. Lektor Silas Harrebye viser med denne bog, hvordan vi som demokrati faktisk er gået i en form for demokratisk koma. Den demokratiske innovation er gået i stå.

Han nøjes dog ikke med at give en tiltrængt kritisk diagnose af tingenes tilstand. Harrebye peger samtidig på, hvordan fire forskellige demokratiske chokterapier kan være med til at sætte demokratiet i bevægelse – nemlig katastrofen, provokationen, inspirationen og utopien.

Analysen er klar. Vi skal turde at eksperimentere, udvikle, teste og skalere nye demokratiske modeller og praksis. Den afsluttende prognose giver håb. En ny global demokratisk bevægelse er på vej.

Bøger af Silas Harrebye