Peter Loft

Beskrivelse

Peter Loft, født 1957, er uddannet jurist fra Københavns Universitet. Han har været ansat i Skatteministeriet fra 1980 til 2012. Fra 1988 til 1990 var han ministersekretær for skatteminister Anders Fogh Rasmussen og blev derefter kontorchef med ansvar for retssikkerhed på skatteområdet. Peter Loft blev afdelingschef i 1992 og departementschef i 1993, en stilling han måtte forlade i marts 2012 på grund af sin involvering i sagen om statsminister Helle Thorning-Schmidt og hendes ægtefælles skatteforhold.

Peter Loft er adjungeret professor på CBS/Handelshøjskolen i København og desuden tilknyttet forskellige rådgivningsvirksomheder, ligesom han deltager i bestyrelsesarbejde.

Peter Loft udgav i 2015 bogen BEHØVER DET AT VÆRE SÅ INDVIKLET?, som er hans bud på, hvorfor det danske skattesystem er skruet sammen, som det er. Året efter udgav han HVEM HAR ANSVARET? i samarbejde med Jørgen Rosted.

Læs mere

Seneste udgivelse

Hvem har ansvaret?

Peter Loft og Jørgen Rosted ser i denne bog embedsværket efter i sømmene og giver deres bud på, hvorfor der opstår revner og sprækker i systemet, så sager løber løbsk, og ansvaret forsvinder. Forfatterne kortlægger, hvad ministerielle departementschefers arbejde egentlig går ud på. Og de konkluderer kritisk, at departementscheferne har alt for mange kasketter på, som systemet er skruet sammen i øjeblikket.

Loft og Rosted mener, at det i dag ikke (længere) er muligt at løfte alle de opgaver, der er pålagt en departementschef. Og at det går ud over arbejdet i ministerierne! De mener ikke, at ministeren får den bedst mulige hjælp, rådgivning og sparring – og at departementet og styrelserne fungerer efter god forvaltningsskik, når departementschefen er så presset fra alle fronter.

De foreslår, at man bevarer det danske embedsmandssystem, men indfører et hold af fagligt stærke og erfarne rådgivere i alle ministerier, som skal komme og gå med ministeren. Nogle kan være tilknyttet specifikke opgaver, som f.eks. udvikling af ny politik på et særligt område, og andre kan hjælpe ministeren med at forklare og forsvare politikken i offentligheden.

Sidst i bogen viser forfatterne, hvordan de mener, at et sådant rådgiverhold i praksis både kunne forbedre rådgivningen af ministeren og øge departementschefens fokus på administrative opgaver.

Bøger af Peter Loft