Peter K. A. Jensen

Beskrivelse

Peter K.A. Jensen, født i 1951, har en studentereksamen fra Grindsted Gymnasium og er uddannet læge ved Århus Universitet 1978. Siden er han blevet speciallæge i klinisk genetik og beskæftiger sig her med udredning og diagnostik af genetisk betingede (arvelige) sygdomme samt information og vejledning af familier, hvori sådanne sygdomme forekommer.

Peter K.A. Jensens interessefelter er, foruden genetik, alle aspekter af menneskets oprindelse og udvikling. Han er klinisk lektor ved Århus Universitet samt overlæge ved klinisk genetisk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Peter K.A. Jensen er også forfatter/medforfatter til ca. 100 videnskabelige artikler/lærebogskapitler om genetiske, cellebiologiske og antropologiske emner. Forfatterskabet omfatter i øvrigt og blandt andet følgende bøger: Menneskets oprindelse og udvikling fra 1996, Kromosomafvigelser hos mennesket fra 1998 og Odyséen om mennesket fra 2017.

Læs mere

Seneste udgivelse

Da mennesket blev menneske

Beretningen om hvordan mennesket på kort tid ændrede sig fra at være et ganske almindeligt pattedyr til at blive Jordens mest dominerende art nogensinde. Denne 2. udgave er revideret og forkortet, samtidig med at det seneste nye om dværgmennesker, de ældste europæere og det gen-geografiske projekt er blevet tilføjet.

 

Bøger af Peter K. A. Jensen