Peter Aagaard

Beskrivelse

Peter Aagaard er lektor på Institut for Samfund & Globalisering på RUC og ph.d. fra Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse på CBS i 2008. Han har i en årrække forsket og undervist i offentlig ledelse, motivation, offentlig innovation, organisatorisk læring, politisk kommunikation, frivillige organisationer og internationale organisationer.

Peter Aagaard har tidligere arbejdet som journalist og som projektleder i Københavns Kommune. Foruden at være medforfatter til DIRIGENT ELLER DUKKE? er Peter Aagaard også ophavsmand til et par skønlitterære udgivelser.

Læs mere

Seneste udgivelse

Dirigent eller dukke?

Når ledere bliver mødt af reformer, kan de reagere på to måder: Enten kan de som dirigenter forsøge at styre og tilpasse deres organisationer, eller de kan lade stå til og dermed blive marionetdukker i et styringsspil.

Bogen sætter fokus på de offentlige ledere, der skal sammenkoble strategisk ledelse med ledelse af daglig drift til gavn for borgernes velfærd. Det er ingen nem opgave. For lederne skal balancere mange forskellige, men uforenelige krav, regler, normer, værdier og standarder. Det ene øjeblik skal de sørge for, at deres medarbejdere tager godt imod borgere med sociale problemer, det næste øjeblik skal de leve op til deres medarbejderes ønsker om faglig autonomi, for igen i næste øjeblik at skulle indføre stramme nationale regler, som indskrænker medarbejdernes autonomi. Hertil kommer enkeltsager, som kan være vanskelige at håndtere, når de kommer i mediernes søgelys.

Der stilles hele tiden nye krav og forventninger, som lederne skal leve op til. Offentlige organisationers rammevilkår og succeskriterier ændres hyppigt. For vi lever i en reformstat. Politikere anvender reformer som et værktøj til at sikre flere og bedre velfærdsydelser til borgerne for de samme skattekroner. Det skaber en central konflikt mellem styring af den offentlige sektor og de fagprofessionelles krav om autonomi i det daglige arbejde. Den konflikt forventer reformstatens politikere, at lederne håndterer.

Bogen er en del af serien Gyldendal Public. Bøgerne i serien er til engagerede medarbejdere, ledere og politikere i den offentlige sektor. Alle bøger fra Gyldendal Public tager udgangspunkt i, at den offentlige sektor består af virksomheder som alle andre – drevet under særlige vilkår og med særlige formål.
 

Bøger af Peter Aagaard