Peder Fuglsang

Beskrivelse

Peder Fuglsang

Født 1946 i Århus, opvokset på Vestegnen i København, student 1965 fra Rødovre Statsskole. Uddannet som cand.mag. i historie fra Københavns Universitet 1976. Har desuden formel kompetence i dansk og samfundsfag. I studietiden befandt jeg mig 1968 i Prag, 1972 i Nordirland, 1975/76 i Paris. I studietiden havde jeg nogle år dels arbejde i Nationalmuseets middelalderafdeling, dels på Ingrid Jespersens skole. Som nyuddannet blev jeg ansat på RUC, som jeg forlod 1981 for at bo en tid i Brasilien, i den brasilianske favella. Herefter fik jeg arbejde i Mellemfolkeligt Samvirke som latinamerikakonsulent og forlagsredaktør. I den forbindelse var jeg medansvarlig for et par af de store Bredeudstillinger: "Brasil 86" og "Tag over hovedet". Herudover flere længere rejser til Latinamerika. Var desuden redaktør på en række bøger fra MS. Siden 1987 lektor i den gymnasiale sektor: Års, Maribo, Thisted, udkantsområder. Thy er min families udgangspunkt.

I 2008 medforfatter til Angelique Umugwanezas bog Rwandas børn, som det har taget os lang tid at skrive.

Min far var cand.oecon., min søn samt Angelique Umugwaneza er snart cand.scient.pol.er, jeg er historiker. Kontinuiteten er ganske åbenbar: Viden om samt forståelse af det omgivende samfund, rumligt og tidsligt, det har altid ligget mig/os meget på sinde at få lidt mere begreb om.

Nu freelance jounalist.

Læs mere

Bøger af Peder Fuglsang