Mathilde Sederberg

Beskrivelse

Mathilde Sederberg er beskæftiget med undervisning, udvikling og forskning i bevægelse, idræt og sundhed på pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen UCC.

Læs mere

Seneste udgivelse

Børnetrivsel i et tværprofessionelt perspektiv