Leon Brimer

Beskrivelse

Lektor i toksikologi (giftlære) og kemisk fødevaresikkerhed på Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Københavns Universitet. Leon Brimer er famaceut og Ph.D: (pharm) samt Doktor Pharm. med speciale i planter og deres indholdsstoffer. Leon Brimer har bidraget til et væld af videnskabelige publikationer inden for levnedsmiddelsikkerhed og toksikologi. Leon Brimer deltager i flere internationale samarbejder, blandt andet EU-godkendelser af aromastoffer i fødevarer og planter i kosttilskud.

Læs mere

Seneste udgivelse

Danmarks vilde lægeplanter

I det indledende kapitel gives der eksempler på, hvordan forskellige kulturer over hele verden har anvendt plantestoffer i forebyggelse og sundhedsfremmende behandling gennem tiderne. Kemiske stofgrupper præsenteres, og der gives eksempler på, hvilke plantedele der anvendes, og hvordan de præpareres. Endelig ridses lovgivningen for fremstilling og markedsføring af natur-lægemidler og kosttilskud op.
Herefter følger en grundig beskrivelse af 100 vilde, danske planter, som i århundreder er blevet anvendt i folkemedicinen, og som i dag er genstand for en stigende interesse fra den moderne lægevidenskab.
Hver plante beskrives med dansk og latinsk artsnavn, familie, de vigtigste botaniske karakterer, blomstringstid, voksested og hyppighed. Det præciseres, hvilke plantedele og indholdsstoffer der anvendes. Der gives eksempler på plantens traditionelle anvendelse mod forskellige lidelser, og den nutidige anvendelse som lægeplante beskrives. Endelig opsummeres resultater fra de nyeste videnskabelige studier, som kan understøtte plantens funktion i kosttilskud, naturlægemidler og lægemidler.
 

Bøger af Leon Brimer