Lars-Henrik Olsen

Beskrivelse

Lars-Henrik Olsen er født i 1946. Han er uddannet som zoolog fra Københavns Universitet i 1975.I dag arbejder han udelukkende som forfatter. Lars-Henrik Olsens første bog udkom i 1976.

Lars-Henrik Olsen har sat sig for at formidle Danmarks Historie og samtlige danske sagn og myter til den tidligste middelalder.

Læs mere

Seneste udgivelse

Smådjur i sö och å

SMÅDJUR I SJÖ OCH Å är en lättillgänglig och överskådlig guide till det myllrande livet i våra sötvatten: insekter, snäckor, musslor, maskar, spindlar, kräftdjur och andra småkryp - liksom groddjur och ett antal fiskar. Boken beskriver mer än 500 arter och är den mest omfattande boken på svenska i ämnet.

SMÅDJUR I SJÖ OCH Å beskriver djurens utseende, levnadssätt, livsmiljö, utbredning m.m. och innehåller rolig och spännande information om djurens liv i allmänhet. Boken är illustrerad med över 800 vackra och detaljerade färgteckningar som gör det lätt att bestämma djuren. Översiktplanscher ger en överblick över typiska livsmiljöer, näringskedjor och mycket mer.

Författaren Lars-Henrik Olsen är zoolog. Han har skrivit ett flertal böcker om djur och natur och har gjort naturprogram för TV.

Jacob Sunesen och Bente Vita Pedersen är två av Danmarks skickligaste naturillustratörer.

Bøger af Lars-Henrik Olsen