Kurt L. Frederiksen

Beskrivelse

Kurt L. Frederiksen er født i 1951 og er uddannet mag.art. i nordisk litteratur og cand.mag. i dansk og filmvidenskab.

Efter at have læst de grønlandske myter og sagn, Knud Rasmussen indsamlede, begyndte arbejdet med at samlet stof til en biografi om Knud Rasmussen, Kongen af Thule. Den udkom i 1995. I 2009 blev den genudgivet i en revideret udgave. Arbejdet med Knud Rasmussen førte til flere rejser til Grønland og til opdagelsen af, at der i dette vældige stof lå i hvert fald materiale til to dokumentariske romaner. Det blev til Spor over Isen, 2004, som handler om Den litterære Grønlandsekspediton, der åbnede slædevejen over Melvillebugten op til polareskimoerne i Thuleområdet, samt til Edderfuglens Rejse, 2006, om verdens længste slæderejse nord om Amerika fortalt med den unge grønlandske polareskimo Edderfuglens synsvinkel.

Arbejdet med Knud Rasmussen nødvendiggjorde kendskab til udviklingen i den etnografiske forskning i Danmark, hvor Knud Rasmussen og Henning Haslund-Christensen er de to store autodidaktiske rejsende. Det blev til en biografi, Manden i Mongoliet, 2001, om Haslund samt til flere rejser blandt mongolerne, som var hans undersøgelsesområde.

I Danmark er Jørgen Jürgensen stort set skrevet ud af historiebøgerne, men ikke desto mindre en fantastisk skikkelse, der efter et omtumlet liv endte sine dage på Tasmanien. Et større gravearbejde og en rejse til Tasmanien førte til romanen Fribytteren, som udkom i 2010.

Men der var ugjort arbejde om de gamle grønlandsfarere. Arbejdet med Knud Rasmussen havde også medført en samling af kilder om Peter Freuchen. Sammen med en rejse til Qaanaaq til det nordligste Grønland blev det til en biografi om ham, Freuchen – den store Peter, 2010.

Det er et karakteristisk træk, at meget af det, de gamle polarforskere skrev, nok handlede om de spektakulære rejser, men oftest er kernen i skildringer en søgen efter sig selv og egen identitet.

Det gjorde sig også gældende for forfatteren Thorkild Hansen, der blev kendt for sine dokumentariske romaner fra 1960’erne. Hans væsentligste interesse var imidlertid ham selv, og hvad han skrev om andre, handlede mest om Thorkild Hansen. Dette synspunkt blev udfoldet i Thorkild Hansen. Forfatteren og livet, der udkom i 2012.

Grønland i det hele taget, men Østgrønland især kom under 2. verdenskrig og årene derefter til at spille en væsentlig rolle i dansk udenrigspolitik og i tilknytningen til Nato. Den udvikling blev Ejnar Mikkelsen en del af, men inden da havde han udfoldet i liv som arktisk rejsende, hvor højdepunkterne var overlevelsen i Nordøstgrønland i tre et halvt år sammen med Iver Iversen samt af grundlæggelsen af Scoresbysund i 1924. Op gennem 30’erne var han inspektør for Østgrønland, og under krigen måtte han flygte til Sverige og kom videre til USA, hvor samarbejdet med ambassadør Kauffmann førte ham tilbage til Grønland. Fundet af en del nyt materiale førte til en biografi om kaptajnen, som han yndede at lade sig kalde: Ejnar Mikkelsen. En biografi, 2015.

Ud over det har Kurt L. Frederiksen skrevet en række artikler, et filmmanuskript, ligesom han er en erfaren foredragsholder indenfor litterære, filosofiske og historiske emner.

Læs mere

Seneste udgivelse

Kongen af Thule

Knud Rasmussens liv var eventyrligt. Han blev Danmarks store polarforsker, og hans bedrifter gjorde ham til en folkehelt. Hans indsats gjorde Danmark til en af de førende polarforskernationer og var stærkt medvirkende til, at Grønland kom til at høre til Danmark og ikke til Norge. Det var ham, der åbnede Grønland for danskerne og resten af verden. Og han var den, der skaffede flest etnografiske effekter fra Grønland og Arktis til Nationalmuseet.

Men der var mere i det. Han ledte også efter noget inde i sig selv. Noget, der havde det med at ændre sig, lige når han troede, at han havde fundet, hvad han søgte.

KONGEN AF THULE er en biografi, der kommer omkring hele mennesket Knud Rasmussen; polarforskeren og ekspeditionslederen, ægtemanden og kvindebedåreren, europæeren og urmennesket. Bogen bygger på Kurt L. Frederiksens første bog om Knud Rasmussen fra 1995, og forfatteren har nu gennemgribende revideret sit storværk, gennemskrevet det og tilføjet detaljer, som ikke har kunnet afdækkes før nu.

Fra Troels Kløvedals forord:

Når Knud Rasmussens bedrifter og hyperaktive liv bliver ved med at være så spændende, er det, fordi den gnist, som hele tiden er fremdriften, lysten og livsnydelsen, er i dynamikken mellem dansk, europæisk dannelse og så det vilde urmenneske, som Knud Rasmussen både havde i sit hjerte, og som han bruger fuldt ud i sin rejseteknik. (…) Så sart, så skør er overlevelsen i pressede minus 40 graders blæsende kulde på toppen af verden eller på et skib i stormvejr. En enkelt lille fejl, og en årsagskæde går i gang, som kan ende med en katastrofe …

Bøger af Kurt L. Frederiksen