Kurt L. Frederiksen

Beskrivelse

Kurt L. Frederiksen er født i 1951 og er uddannet mag.art. i nordisk litteratur og cand.mag. i dansk og filmvidenskab.

Efter at have læst de grønlandske myter og sagn, Knud Rasmussen indsamlede, begyndte arbejdet med at samlet stof til en biografi om Knud Rasmussen, Kongen af Thule. Den udkom i 1995. I 2009 blev den genudgivet i en revideret udgave. Arbejdet med Knud Rasmussen førte til flere rejser til Grønland og til opdagelsen af, at der i dette vældige stof lå i hvert fald materiale til to dokumentariske romaner. Det blev til Spor over Isen, 2004, som handler om Den litterære Grønlandsekspediton, der åbnede slædevejen over Melvillebugten op til polareskimoerne i Thuleområdet, samt til Edderfuglens Rejse, 2006, om verdens længste slæderejse nord om Amerika fortalt med den unge grønlandske polareskimo Edderfuglens synsvinkel.

Arbejdet med Knud Rasmussen nødvendiggjorde kendskab til udviklingen i den etnografiske forskning i Danmark, hvor Knud Rasmussen og Henning Haslund-Christensen er de to store autodidaktiske rejsende. Det blev til en biografi, Manden i Mongoliet, 2001, om Haslund samt til flere rejser blandt mongolerne, som var hans undersøgelsesområde.

I Danmark er Jørgen Jürgensen stort set skrevet ud af historiebøgerne, men ikke desto mindre en fantastisk skikkelse, der efter et omtumlet liv endte sine dage på Tasmanien. Et større gravearbejde og en rejse til Tasmanien førte til romanen Fribytteren, som udkom i 2010.

Men der var ugjort arbejde om de gamle grønlandsfarere. Arbejdet med Knud Rasmussen havde også medført en samling af kilder om Peter Freuchen. Sammen med en rejse til Qaanaaq til det nordligste Grønland blev det til en biografi om ham, Freuchen – den store Peter, 2010.

Det er et karakteristisk træk, at meget af det, de gamle polarforskere skrev, nok handlede om de spektakulære rejser, men oftest er kernen i skildringer en søgen efter sig selv og egen identitet.

Det gjorde sig også gældende for forfatteren Thorkild Hansen, der blev kendt for sine dokumentariske romaner fra 1960’erne. Hans væsentligste interesse var imidlertid ham selv, og hvad han skrev om andre, handlede mest om Thorkild Hansen. Dette synspunkt blev udfoldet i Thorkild Hansen. Forfatteren og livet, der udkom i 2012.

Grønland i det hele taget, men Østgrønland især kom under 2. verdenskrig og årene derefter til at spille en væsentlig rolle i dansk udenrigspolitik og i tilknytningen til Nato. Den udvikling blev Ejnar Mikkelsen en del af, men inden da havde han udfoldet i liv som arktisk rejsende, hvor højdepunkterne var overlevelsen i Nordøstgrønland i tre et halvt år sammen med Iver Iversen samt af grundlæggelsen af Scoresbysund i 1924. Op gennem 30’erne var han inspektør for Østgrønland, og under krigen måtte han flygte til Sverige og kom videre til USA, hvor samarbejdet med ambassadør Kauffmann førte ham tilbage til Grønland. Fundet af en del nyt materiale førte til en biografi om kaptajnen, som han yndede at lade sig kalde: Ejnar Mikkelsen. En biografi, 2015.

Ud over det har Kurt L. Frederiksen skrevet en række artikler, et filmmanuskript, ligesom han er en erfaren foredragsholder indenfor litterære, filosofiske og historiske emner.

Læs mere

Seneste udgivelse

Holger Drachmann

Holger Drachmann - digter, forfatter og maler i en brydningstid.

Holger Drachmann blev født i 1846 i København og døde 1908 på et kursted i Hornbæk.

Drachmanns forlægger forsøgte at gøre begravelsen til et nationalt anliggende, men myndighederne sagde nej. I stedet tog folket over. Først en spontan mindehøjtidelighed i Hornbæk, dernæst fulgte en større menneskeskare digterens lig til toget i Helsingør. Dagen efter blev urnen sat frem i Odd Fellow Palæet, inden københavnerne ledsagede Drachmanns aske til båden. I Frederikshavn stod 16 lokale foreninger og et nyt menneskehav for modtagelsen inden den sidste tur med særtog til Skagen og selve begravelsen.

Han var bevidst om, at han var folkekær, mens han levede. Også længe før, han som moden digter indskrev Vi elsker vort Land i teaterstykket Der var engang.Stykket fik premiere på Det kgl. Teater i 1887. Drachmanns midsommervise om landet, hvor ’Hjærterne aldrig bliver tvivlende kolde’, blev en øjeblikkelig klassiker.

Forfatter Kurt L. Frederiksen fortæller i denne bog om de mange veje, der i samtiden førte til ekstremt flittige Holger Drachmann.

Fliden tilskyndet af en utæmmelig kunstnerisk åre og en rejselysten og selskabelig livsstil med tilhørende lommesmerter. Især i de unge år kom der malerier og tegninger, så kom teksterne, journalistikken, festdigte og hele samlinger, teaterstykker og stort tænkte romaner.

Debat og hidsige personfejder i aviserne – Drachmann tilhørte inderkredsen omkring de moderne Brandesbrødre, men bevægede sig siden i en anden retning. Og helt centralt fortælles der i denne bog også om Drachmanns forhold til de fem kvinder i digterens liv.

Bøger af Kurt L. Frederiksen