Kurt Klaudi Klausen

Beskrivelse

Kurt Klaudi Klausen er professor i offentlig organisation og ledelse og var i mange år leder af MPM-uddannelsen ved Syddansk Universitet. Han indgår i redaktioner, bestyrelser og tænketanke, nationale og internationale forskningsnetværk og har udgivet en lang række bøger og artikler om organisation og ledelse i det offentlige.

Læs mere

Seneste udgivelse

Strategisk ledelse i det offentlige

Strategisk ledelse er at stille de eksistentielle spørgsmål, tage fremtiden alvorligt og forsøge at foregribe og forme den.

Det er fint nok at knokle med at optimere driften og at skabe en god arbejdsplads med motiverede medarbejdere, men det er langt fra tilstrækkeligt. Den offentlige leder skal sætte sig i spidsen for at skabe en offentlig sektor, der ikke blot er produktiv og effektiv. Lederen skal også formå at nytænke og genopfinde sin organisation.

Denne nytænkning skal frem for alt ske i et samarbejde med andre, men lederen skal også turde sætte sig selv i spil for det strategiske projekt. Hvis ikke lederen selv tror på strategien, kan det ikke lade sig gøre at overbevise andre om, at den er meningsfuld at holde fast i over en længere periode. Strategisk ledelse er nemlig også det lange, seje træk.

Den offentlige leder skal indgå i intelligente strategiske samtaler for at udvikle sin strategi i et samarbejde mellem politik og administration, centralt og decentralt. Han skal oversætte, motivere og skabe mening, men også forlange noget af både sig selv, sine medarbejdere og samarbejdspartnere.

Til at løfte denne store opgave bidrager denne bog, som samler professor Kurt Klaudi Klausens forskning i offentlig ledelse gennem mere end 30 år.

Konteksten og det strategiske råderum
Bogens kapitel 2 findes i en udvidet form som e-bog. Se en oversigt over, hvor du kan købe kapitlet som e-bog.