Henrik Dahl

Henrik Dahl, født 1960, er politiker, sociolog, livsstilsforsker, samfundsdebattør og forfatter. Henrik Dahl uddannet cand.scient.soc fra Københavns Universitet, og har en ph.d. fra CBS. I en årrække sad han som forskningschef i forskningsgruppen AIM hos ACNielsen. Disse er især kendt deres brugerundersøgelser baseret på Risc-modellen og Minerva-modellen - som er bygget over samme princip og er udviklet af Henrik.

Med forfatter Ole Thyssen udgav Henrik Dahl i 2006 romanen KRIGEREN, BORGEREN OG TABEREN. I 2011 udgav Henrik Dahl på egen hånd SPILDTE KRÆFTER, der gør op med den venstrefløj han tidligere selv var del af.

Bøger