Hanne Rasmussen

Beskrivelse

Hanne Rasmussen (f. 1951) er cand.mag. i historie og sociologi.

Siden 1988 har hun været ansat i Folketingets Bibliotek og Arkiv, de seneste 17 år som Chef for Biblioteket. Sideløbende med arbejdet i Folketinget har hun fra 1996-2007 været ekstern lektor på Institut for Statskundskab og undervist i politisk historie.

Har tidligere skrevet Bd.8 af Gyldendals Danmarkshistorie og Fremskridtets Boulevard Danmarks Historie 1957-2001 sammen med Mogens Rüdiger og bidraget til Dansk Kvindebiografisk Leksikon og Nationalleksikonet med politikerbiografier og har redigeret Jubilæumsskrift for Folketingets Bibliotek i 1998.

Foto: Steen Brogaard, 2018

Læs mere

Seneste udgivelse

Folketinget

En rigt illustreret bog udgivet på initiativ af Folketingets Præsidium, der fortæller om Folketingets parlamentariske arbejdes udvikling, Christiansborgs historie og de mennesker, som har haft deres arbejdsplads her.

Bogen er skrevet af historikeren Hanne Rasmussen, som er tidligere chef for Folketingets Bibliotek, og udover en række nedslag, der beskriver enkelte år og enkelte emner og begivenheder i folkestyrets historie, giver den et unikt billede af, hvordan arbejdsvilkårene for politikerne har ændret sig over tid, samt beskrivelser af forholdene for alle de andre personer, som har haft deres daglige gang på Christiansborg: Pressen, de ansatte i partigrupperne og Folketingets administration. Der er desuden kapitler om bygningens historie og udsmykning og afsnit om folketingsårets gang, og hvordan medlemmernes fordeling på erhverv, uddannelse, køn og alder har været historisk.

Bøger af Hanne Rasmussen

Tilføj til ønskeliste

Folketinget

Hanne Rasmussen