Erling Andersen

Beskrivelse

Erling Andersen er cand.theol. med 22 års erfaring som sognepræst i henholdsvis Åbenrå og Kolding. Fra 2006 lektor ved Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, hvor han er tilknyttet Pastoralseminariet i Århus, den obligatoriske efteruddannelse for præster samt uddannelsen af provster. Han har siden 2005 undervist på UC-Syds diplomlederuddannelse bl.a. i fagene ledelse og organisation samt viden- og innovationsledelse. Desuden har han fra midten af 1990’erne været konsulent for en lang række offentlige og private virksomheder samt menighedsråd.

Læs mere

Bøger af Erling Andersen