Erik M. Christensen

Erik M. Christensen, professor emeritus, dr.phil.; f. 5/4 1931 i Sønderborg; søn af grosserer Aage M. Christensen (død 1990) og hustru Eva M. C. f. Kruuse (død 1984); gift 1990 m. Sabine Renner C. f. Renner. Børn: Sophus Bøgeskov C. f. 1971, Jens C. f. 1992, Søren C. f. 1993, Marius C. f. 1997.

Student (Ordrup Gymnasium) 1949; handelsuddannelse og funktionær i Det Østasiatiske Kompagni, Kbh., New York, Cali (Colombia) 1949-54; egen forretning i Cali 1954-55; fjernsynsanmelder ved Jyllands-Posten 1959-61; Aarhus Universitets guldmedalje (nordisk litteratur) 1961; mag.art. (alm. og sammenl. litteraturhistorie, Aarhus Univ.) 1962; amanuensis i nordisk litteratur ved Aarhus Univ. 1962-68; afdelingsleder for alm. og sammenl. litteraturvidenskab ved Odense Univ. 1968-73; professor i Neuere Skandinavistik ved Freie Universität Berlin 1973-94, ved Humboldt-Universität zu Berlin fra 1994, emer. 1996.

Formand for gymnasieforening 1947-48, for kollegieråd 1957-60, for Nordisk Sommeruniversitets lokalstyre 1962-64; dekan for fakultetsråd 1972-73; gæsteforelæsninger internationalt; medstifter af Limfjordsegnens Litteratur Samvirke 1990 og af Johannes V. Jensen-Centret ved Aarhus Univ. 1994.

Har oversat Anders Nygren: Den kristne kærlighedstanke (1965).

Har udgivet: Johannes Ewald for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (1969); Georg Brandes. Berlin als deutsche Reichshaupt-stadt (s.m. H.D. Loock, Berlin 1989); Johannes V. Jensen. Samlede digte (s.m. Anders Thyrring Andersen o.a., 2006).

Har skrevet: Ex auditorio. Kunst og ideer hos Martin A. Hansen (1965); En fortolkning af "Høit fra Træets grønne Top". Verifikationsproblemet ved litteraturvidenskabelig meningsanalyse belyst i praksis (1969); Om Ibsens Vildanden. To artikler (s.m. Lars Nilsson, 1969); Verifikationsproblemet ved litteraturvidenskabelig meningsanalyse (disp. 1971); Henrik Ibsens realisme: illusion katastrofe anarki (bd. 1-2, 1985); Henrik Ibsens anarkisme: de samlede værker (bd. 1-2, 1989); Zurückbleiben. Tryk 1943-2001 (Hrsg. Hartmut Röhn, Berlin 2001), heri komplet bibliografi.

Senest bidraget til: Jorden og lyset (Statsbiblioteket, Århus 2006); The Bridge (Danish Amer. Herit. Soc., Des Moines 2006); Danish Culture. Past and Present (Ames, Iowa 2006); Bogens verden (Viborg 2007); Nordica (Odense 2007); I nuets spejl. Læsninger i Johannes V. Jensens digte (København 2008); Dæmoni og ansvarlighed. Nye bidrag til Sandemose-forskningen (Odense 2009).

E-mail: emc@post2.tele.dk

Bøger