Elad Jair Chone

Elad Jair Chone, cand.psych., driver egen psykologvirksomhed med fokus på mindfulness, korttidsdynamisk psykoterapi og kreativitetsprocesser for individer og grupper. Dertil arbejder han med voldsforebyggelse og konflikthåndtering hos Dialog Mod Vold og er medlem af bestyrelsen af Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP). Han bruger selv mindfulness-praksis og kreativt arbejde med skuespil som en vej til at udfolde de menneskelige kapaciteter, der fordres i U-processer. psykolog@eladchone.dk; www.eladchone.dk