Elad Jair Chone

Beskrivelse

Elad Jair Chone, cand.psych., driver egen psykologvirksomhed med fokus på mindfulness, korttidsdynamisk psykoterapi og kreativitetsprocesser for individer og grupper. Dertil arbejder han med voldsforebyggelse og konflikthåndtering hos Dialog Mod Vold og er medlem af bestyrelsen af Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP). Han bruger selv mindfulness-praksis og kreativt arbejde med skuespil som en vej til at udfolde de menneskelige kapaciteter, der fordres i U-processer. psykolog@eladchone.dk; www.eladchone.dk

Læs mere

Seneste udgivelse

Introduktion til Teori U

 

 

En enkel og essentiel introduktion til alle, som vil vide mere om og arbejde med Teori U. Otto Scharmers teori gør op med ideen om, at vi kun behøver fornuft og fortidige erfaringer til at lede os selv og vores virksomheder godt ind i fremtiden. Bogen giver en grundig gennemgang af teoriens vigtigste begreber ved hjælp af modeller, eksempler og øvelser. Desuden præsenterer den en række cases, der viser, hvordan organisationer har skabt ægte læring og innovation ved at omsætte Teori U til praksis.