Charlotte Dalsgaard

Beskrivelse

Charlotte Dalsgaard er cand.techn.soc. og direktør og udviklings- og ledelseskonsulent i Harbohus. Hun har mere end 30 års erfaring inden for konsulentbranchen og bistår offentlige, private, faglige og frivillige organisationer med udvikling og forandring.

Charlotte er pioner inden for anerkendende ledelse og organisationsudvikling og er medredaktør og -forfatter til FORVANDLING OG VÆRDSAT om værdsættende samtale og forfatter til KOLLEGIAL SPARRING fra 2015.

Gennem den seneste årrække har Charlotte Dalsgaard blandt andet stået i spidsen for en massiv indsats for at udvikle kollegial sparring til et lettilgængeligt redskab, der kan bruges på alle typer arbejdspladser.

Læs mere

Seneste udgivelse

Kollegial sparring

I Kollegial sparring får du en professionel, struktureret og fokuseret metode til at få og give faglig hjælp. De allerfleste medarbejdere har brug for at tale med deres kolleger om, hvad der er svært, og hvad der kan gøres bedre. Det giver bogen hjælp til.

Målet er at skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor det er naturligt, at ansatte i hele organisationen bruger hinanden og derved finder nye løsninger på konkrete problemer, får øje på oversete handlemuligheder og genvinder den faglige selvtillid.

”Vi kommer et helt andet sted hen, end når vi bare snakker. Vi kommer dybere ind i problemstillingen og får fundet nogle mere brugbare løsninger.” fortæller en medarbejder, der har arbejdet med kollegial sparring.

Bøger af Charlotte Dalsgaard