34_checkmark

Fragt kun 29,95 kr. 

HVEM BESTEMMER egentlig? Politikere vil bringe demokratiet ned i børnehøjde

Som henholdsvis borgmester og formand for Børn og Unge-udvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune har Sofia Osmani og Gitte Kjær-Westermann sat sig for at omsætte deres viden og erfaring fra deres arbejde i kommunalpolitik til en både tilgængelig og underholdende bog, der leverer dedikeret demokratiformidling i børnehøjde.

Af Mathilde Johanne Kristiansen // Forfatterfoto: Simone Maria Kønig Lilmoes

 

Hvorfor er det vigtigt at forklare børn, hvem der bestemmer?

Gitte Kjær-Westermann: ”Børn undrer sig og stiller mange spørgsmål. De kan for eksempel undre sig over, hvorfor de ikke bare selv kan få lov at bestemme alt. Hvorfor far, mor eller læreren skal bestemme, eller hvem der bestemmer, hvor de skal gå i skole.”

Sofia Osmani: ”Selvom børn selvfølgelig ikke behøver at forstå præcis, hvordan folkestyret fungerer i detaljer, så er den demokratiske dannelse vigtig. Og så oplever jeg, at børn faktisk er rigtig nysgerrige på, hvordan tingene fungerer – særligt når der er valg, og lygtepælene pludselig bugner af plakater.”

Gitte Kjær-Westermann: ”Det er netop den undren over, hvem der bestemmer hvad – og hvorfor – som bogen bidrager til at besvare. Hvorfor vi har demokrati, og at det ikke betyder, at der ikke er én, som bestemmer. Alle er med til at bestemme, også børn bestemmer noget.”

Hvordan er legepladsen et politisk rum? Hvorfor er det et godt eksempel at forklare ud fra? 

Sofia Osmani: ”Ethvert rum, vi træder ind i, er et politisk rum forstået på den måde, at der er nogle spilleregler og nogle magtstrukturer. Det kan være noget lettere at forholde sig til en skolegård end en folketingssal, men nogle af mekanismerne er alligevel de samme. Og vi kan bruge nogle af de samme strategier, uanset om målet er at beslutte en ny motorvej, eller hvad vi skal lege i et frikvarter.” Alle er med til at bestemme, også børn bestemmer noget.

Var det nogle særlige situationer, I oplevede, hvor I så, at der var et behov for en bog som jeres?

Sofia Osmani: ”Som borgmester møder jeg ofte den forsimplede fortælling om, at ”borgmesteren bestemmer”. Jeg kan godt forstå, hvorfor det er sådan – for det er jo den hurtige måde at forklare jobbet på. Men jeg kunne godt ønske mig, at vi gav et lidt merenuanceret syn på demokratiet videre til vores børn.”

Gitte Kjær-Westermann: ”Som formand for Børn og Ungeudvalget og mor til fire børn, der har været igennem diverse institutioner og skoler, er jeg stødt på meget materiale om og for børn. Men ikke rigtig noget om demokrati for de yngste. Slet ikke noget om vores lokaldemokrati, som ellers er det, der kommer tættest på os alle sammen.”

Sofia Osmani: ”I en tid, hvor meget af den demokratiske debat er rykket over på sociale medier, med hurtige og ofte ensidige budskaber, synes jeg, at det er vigtigt, at vi som forældre tager os tid til at tale om demokratiet med vores børn. Bogen er tænkt som et udgangspunkt for den samtale.”

”I en tid, hvor meget af den demokratiske debat er rykket over på sociale medier, med hurtige og ofte ensidige budskaber, synes jeg, at det er vigtigt, at vi som forældre tager os tid til at tale om demokratiet med vores børn.

Hvilke elementer i politik, samfund, magt og beslutningsprocesser har været sværest at forklare på en pædagogisk måde?

Gitte Kjær-Westermann: ”Vi har taget det med i bogen, som vi syntes var vigtigst, men også pillet elementer ud, som vi simpelthen syntes, var for svære at forklare, for eksempel magtens tredeling, eller udvalgsformandsposten, som jeg besidder. Samtidig tror jeg ikke, man skal undervurdere selv unge børn. Jeg har læst tonstunge bøger om galakser, blodsystemer og indre organer i menneskekroppen, og dinosaur med lange latinske navne op for mine børn hele deres barndom, og de har elsket det og lært sig de latinske navne udenad tillige. Børn er nysgerrige og videbegærlige, især hvis stoffet præsenteres sjovt og spændende.”

Hvad har I selv lært, af at skrive bogen? 

Sofia Osmani: ”At det ikke altid er let at koge alt den viden, der er indsamlet over 20 år, ned til en letlæselig børnebog! Men også at det er muligt.”

Gitte Kjær-Westermann: ”Det har været sjovt og givende at arbejde sammen med en fra et andet parti, og gøre den ikke parti-politisk. Undervejs i processen tror jeg også, vi er blevet endnu mere styrket i vores intuition om, at der er brug for en bog som denne.”

Sofia Osmani: ”Gitte og jeg har jo forskellige politiske ståsteder, men vi er enige om, at demokratiet er vigtigt, og at bogen netop skal formidle de demokratiske spilleregler - uden at snige partipolitiske dagsordner ind ad bagdøren.”

Kommunalvalget er lige om hjørnet. Hvad håber I, at bogen kan bidrage med til børn og forældres samtaler om demokrati og politik?

Gitte Kjær-Westermann: ”Bogen er en samtalebog, som forhåbentlig kan bidrage til at skabe en større interesse for kommunalvalget hos store som små. En større viden om, hvorfor vi har valg, hvorfor vi har repræsentativt demokrati, og hvad styrkerne er ved det.”

Sofia Osmani: ”Mange forældre har helt sikkert de samtaler med deres børn i forvejen, men med bogen kan de komme et spadestik dybere og forhåbentlig gøre den abstrakte fortælling om demokrati lidt mere håndgribelig.”

Hvem bestemmer? En bog for børn om demokrati og politik

Hvem bestemmer? En bog for børn om demokrati og politik

Hvem bestemmer egentlig? Er det dronningen? Statsministeren? Borgmesteren? Læreren? Dine forældre? Den stærkeste i klassen? Johan fra 6. v?

HVEM BESTEMMER er en sjov, lettilgængelig og flot gennemillustreret bog om, hvem der egentlig bestemmer - og hvad der egentlig foregår, når der er valg, både på lokalt plan og på landsplan.

Bogen giver børn (og voksne ...) en forståelse af, hvad politik er, og hvordan det foregår på alle niveauer, fra legepladsen til elevrådet, byrådet, Folketinget - og EU. 

PRIS134,95 kr.