Yves Pigneur

Yves Pigneur har været professor i ledelsesinformationssystemer ved Université de Lausanne siden 1984 og har været gæsteprofessor ved Georgia State University i Atlanta samt University of British Columbia i Vancouver. Han har fungeret som hovedforsker i mange forskningsprojek-ter om design af it-systemer, kravspecifikation, it-styring, innovation og e-forretning.

Bøger