Troels V. Østergaard

Beskrivelse

Troels V. Østergaard, født 1939, er geolog, mag. scient. med speciale i petrologi (læren om bjergarter) og geokemi.

Flere populærvidenskabelige bøger om geologi bl.a. Den ny Geologi, Jorden er et puslespil og Danmarks geologiske Seværdigheder har gjort Østergaard kendt som en glimrende formidler. Formidlingsevnen har også været brugt til at fremme økologien i Danmark med flere bøger om økologisk havebrug og som grundlægger og redaktør af tidsskrifterne Praktisk Økologi og Global Økologi.

I 2015 udgav Troels V. Østergaard bogen DANSKE STRANDSTEN, en guide om sten man kan finde på stranden.

Læs mere

Seneste udgivelse

Ny viden om Odsherreds bakker og Danmarks istid

Ved at følge gravearbejdet gennem den ikoniske, 3,6 km lange Vejrhøjbue, da man forlængede Holbækmotorvejen (rute 21) til Vig, så forfatterne, hvad bakken gemte og viste det ved hjælp af hundredevis af fotos.  Disse fotos dokumenterer, at bakken ikke blev skubbet op af en gletscher, men består af lag af grus, sand og ler, der er afsat af smeltevand i en stor spalte i isen under afsmeltningen. Det vil sige at dannelsen af Odsherredsbakkerne har en forklaring, som rækker helt tilbage til for 65 millioner år sider, da Mammutsteppen sneede til og blev begravet under flere hundrede meter sne. Da isen smeltede efter sidste istid, opstod de nuværende landskaber.