Sune Auken

Sune Auken, født 1970, er dr. phil. habil. og cand.mag. i dansk, nu lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Sune Auken er bidragyder til DANSK LITTERATURS HISTORIE fra 2006-16.