Paul Celan

Paul Celan (1920 - 1970) var en jødisk forfatter og en uomgængelig skikkelse i moderne europæisk litteratur, ikke mindst i efterkrigstidens kunstneriske bearbejdelse af holocaust. Med det på én gang grusomme og smukke digt Dødsfuga – det mest læste og kommenterede i forfatterskabet – fremhæves Celan ofte som et modeksempel på filosoffen Adornos berømte udsagn om, at det er barbarisk at skrive digte efter Auschwitz.

Celan blev født i Czernowitz i Rumænien (nu en del af Ukraine). Oprindelig hed han Paul Antschel men ændrede efter krigen sit navn til det fransk klingende Celan. Han voksede op i et multikulturelt og multisproget område og havde tysk som modersmål og digterisk sprog, selvom han også talte rumænsk. I 1942 blev han hans forældre deporteret og døde i KZ-lejren Michailowka. Celan selv blev sendt til en arbejdslejr.

Efter krigen lykkedes det ham i første omgang at komme til Wien, og siden slog han sig ned i Paris, hvor han arbejdede som sproglærer og oversætter. Han blev stærkt påvirket af den franske, surrealistiske digtning og anses i dag for én af de helt store europæiske lyrikere efter Anden Verdenskrig. Paul Celan begik selvmord i Paris i 1970.

Bøger