Forfattere | Gyldendal

Nelson Mandela

Nelson Rolihlahla Mandela (1918-2013) var søn af en Thembu-høvding i Transkei. Han uddannede sig til advokat og var i 1940’erne og -50’erne en af drivkræfterne i ANC, Den Afrikanske Nationalkongres. Siden blev han leder af organisationens undergrundsbevægelse og kendt som Den Sorte Pimpernel.

Han tilbragte 27 år i fængsel, inden han i 1990 blev løsladt og begyndte et demokrati- og forsoningsprojekt, der i 1994 gjorde ham til Sydafrikas første demokratisk valgte præsident og et internationalt ikon for fred og frihed.

Mandela personificerede siden sin løsladelse den forsoningspolitik mellem racerne, der har kendetegnet Sydafrikas demokratiske revolution. Han modtog sammen med Frederik de Klerk Nobels Fredspris i 1993.

Mandela trak sig i 1997 som leder af ANC, og han søgte ikke genvalg, da hans præsidentperiode udløb i 1999. Selvom han trådte tilbage fra aktiv politik, virkede han som fredsmægler bl.a. i Burundi. Mandela gik bort i 2013 efter længere tids sygdom. Han anses som Afrikas store gamle statsmand.


Link: Nobels Fredspris om Mandela