Lars Trolle

Beskrivelse

Lars Trolle er insektekspert og en af vore bedste naturformidlere. Han har sine egne populære naturprogrammer i Bornholms Radio og TV2 Bornholm. Han er forfatter til såvel videnskabelige som populære værker om insekter.

Læs mere

Seneste udgivelse

Sommerfuglene i Nordeuropa

Sommerfuglene i Nordeuropa viser og beskriver alle de ca. 150 dagsommerfuglearter, der findes i Danmark og Nordeuropa.. Hver art vises med én eller flere farvetegninger og beskrives med en udførlig tekst om kendetegn, levested, adfærd og udvikling. Dertil kommer ajourførte oplysninger om udbredelse, bevaringsstatus og sammenligningsplancher over arter, der ligner hinanden. Sommerfugle i Danmark indeholder foruden artsbeskrivelserne afsnit om sommerfuglenes liv og om at anlægge en sommerfuglesamling. Bogen kan bruges af både børn og voksne.
Birgitte Rubæk har tegnet de smukke og præcise illustrationer.

Bøger af Lars Trolle