Jørgen Sevaldsen

Jørgen Sevaldsen (født 1942) er cand.mag. i historie og engelsk og var indtil 2008 lektor på Institut for Engelsk, Romansk og Germansk ved Københavns Universitet, hvor han underviste i nyere britisk historie og i moderne britiske samfundsforhold.
Han har tidligere skrevet de meget roste biografier Churchill. Statsmand og myte (2004) og Montgomery. Danmarks befrier (2007). Herudover har han været forfatter til en række lærebøger og artikler om britiske forhold og om dansk-britiske forbindelser. Således var han hovedredaktør af værket Britain and Denmark. Political, Economic and Cultural Relations in the 19th and 20th Centuries (2003).

Bøger