Jørgen Larsen

Jørgen Larsen er født i 1947 i København. Han blev mag. art. i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet i 1977, og han har tillige en HD i organisation og ledelse fra Handelshøjskolen i København.
Siden 1982 har han været ansat i Det Berlingske Hus, hvor han har haft forskellige opgaver af både administrativ og redaktionel karakter. I en snes år var han chef for Berlingskes redaktionelle arkiv, og han havde ansvaret for virksomhedens enestående historiske samling af aviser og andre arkivalier med tilknytning til dansk pressehistorie.

I 2000 indtrådte han i en journalistisk stilling på Berlingske Tidende. Han har fortrinsvis beskæftiget sig med politiske, historiske og litterære emner, og som redaktør af navnestoffet i avisen har han i de senere år skrevet en lang række portrætartikler.

Siden 2003 har han haft en fast ugentlig klumme om det gamle København. Artiklerne er efterfølgende samlet i fire bogudgivelser. Den seneste er fra 2010, og han har desuden sammen med redaktør og forfatter Jens Andersen i 2009 udgivet værket ”Storm i Pilestræde” om Robert Storm Petersens mangeårige virke i Det Berlingske Hus.

Bøger