Jette Kjærboe

Jette Kjærboe

Født 1943 i Fåborg
Ulandsfrivillig i Madras 1964-66
Mag.art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet 1975

Skønlitterær produktion:
Gennembruddet, 1986 (roman)
Rejsen til kærlighedens ø, 1989 (roman)
Albertines fortællinger, 1992 (roman)
Vinhandleren og andre spøgelseshistorier, 1994 (noveller)
Kvinden i vinduet, 1995 (roman)
Madonnamaleren, 2001 (roman)
Juttas år, 2006 (roman)

Legater og stipendier:
Statens Kunstfonds produktionspræmie 1986
Danida rejselegat 1987
Peder Jensen Kjærgaard og hustrus forfatterlegat 1992
Rejselegat fra Dansk Forfatterforenings autorkonto 1993
Statens Kunstfonds 3-årige stipendium 1993
Nordisk rejsestipendium 1997
Stipendieophold San Cataldo 1999
Rejselegat fra Litteraturrådet 2000

Foto: Viggo Rivad 2006

Bøger