Jean-Jacques Rousseau

Beskrivelse

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) var schweizisk-fransk filosof, forfatter og komponist. Rousseau flygtede hjemmefra som 15-årig og ernærede sig en tid som gravør, musiker og komponist. Han kom i kontakt med Madame de Warens, med hvis hjælp Rousseau kaster sig over musikken. I 1741 tager han til Paris for at prøve lykken. Efter et kort ophold i Venedig kommer Rousseau i kontakt med oplysningsfilosofferne omkring den store franske encyklopædi, som Rousseau også selv bidrager til med artiklen Den politiske økonomi fra 1755.

I 1750 vinder han førsteprisen med en besvarelse af et prisspørgsmål udsat af Akademiet i Dijon, som skabte både opstandelse og sensation. Der er tale om AFHANDLING OM VIDENSKABERNE OG KUNDSKABERNE. I 1753-54 besvarer han igen et prisspørgsmål herfra med Afhandling om ulighedens oprindelse og grundlæggelse blandt menneskene. Efter et kort ophold i Genève udgiver han i 1762 sit politiske hovedværk Samfundspagten.

Rousseau har skrevet flere musikstykker og en række romaner og selvbiografiske værker, bl.a. Emile fra 1762 om børneopdragelse. Samfundspagten og Emile skabte imidlertid en sådan modstand, at Rousseau måtte gå i landflygtighed, og indtil sin død måtte han ustandselig skifte opholdssted.

Læs mere

Seneste udgivelse

Emile eller Om opdragelsen

Rousseaus berømte og forkætrede bog om børneopdragelse, og om hvordan man henholdsvis forkvakler eller hjælper til frodig udfoldelse.

En filosofisk klassiker om, hvordan man forkvakler eller hjælper barnets frodige udfoldelse. Dengang den udkom, var den en enorm fornyelse af synet på, hvad børneopdragelse og kultur er. Den dag i dag er det provokerende stof til eftertanke!

Rousseau er en af de væsentligste inspirationskilder bag en række af de forestillinger, der i dag styrer vores livsanskuelser. Det kan virke indlysende, at alle mennesker er født frie og lige, og at børn har rettigheder og skal opdrages til at udfolde deres muligheder bedst muligt. Det er imidlertid stadig ikke nogen selvfølge, når man ser sig om i verden. Og det var det så meget mindre i 1700-tallet, hvor Rousseau skrev. Hans tanker virker stadig – nu så mange år efter – nutidige og friske.
Læs selv og tænk efter!

Bøger af Jean-Jacques Rousseau