Ingmar Bergman

Ingmar Bergman (1918-2007) var svensk film- og teaterinstruktør og forfatter. Han regnes for en af film- og scenekunstens lysende stjerner og en af det 20. århundredes store kulturpersonligheder.

Foto: Joost Evers, 1966