Forfattere | Gyldendal

Else Kathrine Relster

Else Kathrine Relster er erhvervspsykolog og ledelsescoach og har med baggrund i egne ledererfaringer arbejdet med personlig coaching og sparring for ledere siden 1996. Hendes udgangspunkt er altid arbejdsmæssige problemstillinger, som dog næsten altid rummer en række almenmenneskelige og eksistentielle temaer. Else har en ph.d. (lic.phil.) i psykologi fra Københavns Universitet og er specialiseret i stress og stressforebyggelse, aflæring og nylæring af personlige tanke- og adfærdsmønstre samt organisationsudvikling.

Bøger af denne forfatter