Eva Tind fremmaner den glemte danske videnskabskvinde, der samlede hele verden

Gennem 40 år arbejdede Marie Hammer utrætteligt på sin forskning om verdens mider. Hun opdagede tusind nye arter og endte med at bevise, at verdens enorme kontinenter har hængt sammen, ved at kigge på noget, der er så småt, at det er usynligt for det menneskelige øje. Alligevel har du måske aldrig hørt om hende. Forbigåelsen af Marie Hammer i historiebøgerne fik forfatter Eva Tind til at sætte midernes moder under lup i romanen KVINDEN DER SAMLEDE VERDEN.

Af Anne-Sophie Uldall Petersen / 16-04-2021

 Foto: Sacha Maric

”Jeg kom på sporet af Marie Hammer, fordi jeg tidligere har skrevet en bog om stum­filmsskuespillerinden Asta Nielsen. Det fik mig til at undersøge, om der var andre kvinder, der var blevet skubbet ud af historien,” fortæller Eva Tind.

”Jeg synes, at det interessante ved Marie Hammers historie er, at hun ud over at bruge hele sit liv på at indsamle og beskrive bittesmå mider, så be­viser hun faktisk også Alfred Wegeners teori om kontinen­ternes drift – at alle konti­nenter har hængt sammen engang.”

Marie Hammer beviser teo­rien ved at konstatere fund af den samme type mide på flere kontinenter. Miderne er så små og tilbagelægger ikke tusindvis af kilometer, så fun­dene må betyde, at kontinen­terne engang har hængt sam­men. Som en ægte enspænder i forskningsverdenen rejste Marie Hammer alene på fem kontinenter gennem mange årtier for at tage jordprøver, der kunne bevise teorien.

”Hun er også den første og eneste kvindelige forsker, som kommer med på Knud Rasmussens Thule­ekspedi­tioner. Hun kommer med på den allersidste ekspedition, da hun er 25 år gammel, og tager af sted i gummisko og en sweater, hun har lånt af en veninde. Det er den rejse, der bliver startskuddet på hendes verdensomspændende forsk­ning,” siger Eva Tind.

Efter ekspeditionen til Grønland med Knud Rasmussen begynder Marie Hammer at få børn med sin mand Ole. Da den yngste er ét år, får Marie Hammer tildelt en forskningsrejse til Nordamerika, hvor hun får mulighed for at rejse rundt i hele det arktiske område for at indsamle mosmider. Det er Marie Hammer naturligvis meget interesseret i, fordi hun allerede har samlet mider på Island og i Grønland, og hun vil gerne sammenligne dyrene. På denne tur er hun væk fra sin mand og sine børn i et år.

Midernes moder

Der var ingen, der tidligere havde forsket i mider, så når Marie Hammer fandt et dyr under sit mikroskop, var der ofte ingen, der nogen­sinde havde set det før. Hun tegnede dem, beskrev dem og navngav dem og blev mor til tusind nye arter. Marie Hammer rejser og bedriver forskning i 40 år, og det tager altså 30 år, før hun kan bevise Alfred Wegeners teori.

I mellemtiden skriver hun blandt andet sin egen selvbiografi, som hun får Weekendavisens Litteraturpris for.

 Det tog mere end et år at få adgang til Fredensborg Arkiverne, hvor alt materiale om Marie Hammer er opmagasineret. I det kæmpestore arkiv kunne Eva Tind dykke ned i blandt andet billeder, personlige breve, dagbøger og tegninger. Ved siden af arkiv-researchen interviewede Eva Tind også Marie Hammers børn for at forstå kvinden bag forsk­ningen, for KVINDEN DER SAMLEDE VERDEN er ikke en fagbog.

”Det, der har fascineret mig ved Marie Hammer som en karakter i en roman, er at fin­de ud af, hvad der drev hende. Der var hverken ansættel­se eller økonomi i hendes forskning, og hun laver sin doktordisputats hjemme fra sit køkkenbord. Hun vidste ikke, om hun nogensinde ville kunne bevise noget. Men hun knoklede som en sindssyg,” siger Eva Tind. 

”For at forstå hende har jeg prøvet at beskrive hendes liv fra hendes barndom og gennem hendes uddannel­ser, forelskelser, rejser og opdagelser. For langsomt får Marie Hammer lagt kontinenterne sammen som et puslespil. Langsomt får hun samlet hele verden, og det er den overordnede tråd i romanen. Det har i høj grad været et spørgsmål om at fremmane det her menneske for at forstå, hvad der driver hende, og forstå, hvorfor hun kunne rejse ud, selvom hun havde familie og børn. Hvad får en kvinde til at vie sit liv til bittesmå usynlige dyr?”

KVINDEN DER SAMLEDE VERDEN er en fortælling om en fantastisk viden­skabskvinde og opdagelses­rejsende, der søger at samle verden og samtidig forhindre, at hendes egen familie glider fra hinanden.

Hør Eva Tind fortælle om Marie Hammer her:

Kvinden der samlede verden

Kvinden der samlede verden

Et psykologisk drama om en af det 20. århundredes mest betydningsfulde videnskabskvinder.

KVINDEN DER SAMLEDE VERDEN er Eva Tinds biografiske roman om den danske zoolog Marie Hammer (1907-2002), der igennem 40 år rejser jorden rundt ene kvinde med ét formål: Hun vil bevise, at verdens kontinenter på et tidspunkt har været forenet. Samtidig har hun en drøm om en familie. Men stik imod tidens normer insisterer hun på, at hendes mand aldrig må stille sig i vejen for hendes forskning. Som den første kvinde er hun med på Knud Rasmussens 7. Thule-ekspedition i 1932. Siden rejser hun selv midler til sine månedlange ekspeditioner, og doktordisputatsen skriver hun som ulønnet forsker hjemme fra køkkenbordet med fire børn omkring sig. På verdenskortet i scrapbogen føjer hun nye rejseruter til sit erobringstogt.

Først 30 år efter sin første ekspedition ændrer Marie Hammer verdenshistorien. I kraft af sine vedholdende bestræbelser lykkes det hende at samle verden, men samtidig må hun erkende, at familien i hendes fravær har slået sprækker.

KVINDEN DER SAMLEDE VERDEN er historien om en enestående og fantastisk videnskabskvindes forbundethed med naturen og længsel efter at sætte spor i verdenshistorien. Om menneskelige ambitioner, familie, kærlighed, afkald og forsoning – af verden og mellem mennesker.