Læs artiklen

5 steder pestens aftryk stadig kan ses i dag

5 steder pestens aftryk stadig kan ses i dag

På en måde var »Den sorte død« en slags tidlig disruption. I bogen Den blege rytter kommer journalist og forfatter Klaus Larsen bl.a. ind på, hvordan pesten og andre epidemier banede vej for vores moderne samfunds indretning.

Pesten, som dræbte op mod halvdelen af Europas befolkning i middelalderen, var formentlig menneskehedens hidtil værste katastrofe.

Men her på næsten 700 års afstand kan vi også tillade os at se på den lyse side: Pesten og de utallige andre epidemier rev vores verdensdel ud af den statiske og stagnerende middelalder – man kan faktisk sige, at epidemierne var middelalderens disruption.

I bogen Den blege rytter fortæller journalist Klaus Larsen i gruopvækkende detaljer om de forskellige sygdomme og deres virkning – ikke bare for den enkelte, men for hele samfundsudviklingen.

Her er 5 måder, hvorpå »Den sorte død« banede vej for vores moderne samfund:

1: Efter pesten var befolkningstallet nærmest halveret. Godsejerne havde svært ved at finde folk til at dyrke jorden og malke kvæget. Det betød, at bønder og landarbejdere kunne forlange bedre forhold, samtidig med at adelens rigdom og magt blev reduceret.

2: Bogtrykkerkunsten var bl.a. et resultat af, at arbejdskraften var blevet for dyr til at fremstille bøger i hånden. Bogtrykket satte gang i en hidtil uset vidensdeling, og resultatet var bl.a. Reformationen og en videnskabelig revolution, som gav Europa et umådeligt forspring.

3: Epidemierne var en trussel mod samfundets stabilitet, og statsmagten begyndte derfor at tage sig af det, vi i dag ville kalde folkesundhed og sundhedspolitik. I takt med at statsmagten voksede sig stærkere, kom der et påfaldende stort antal love og forordninger, der gik på at holde byerne rene af hensyn til sundheden.

4: Manglen på arbejdskraft gjorde det nødvendigt at tænke i nye baner og skubbede til udviklingen af nye teknologier. Vandkraft blev nu ikke kun brugt til at male mel, men i stigende grad også til industrialisering og minedrift.

5: Den katolske kirke mistede autoritet. Gud lod sig jo ikke formilde af nok så mange bønner, og pesten ramte også munke og præster. Der blev sat spørgsmålstegn ved kirkens dogmer, og frøene til Reformationen var sået.

Læs mere om de mange – og måske overraskende – følgevirkninger af de store epidemier i bogen Den blege rytter af Klaus Larsen. Klik her for at købe bogen.

Den blege rytter er skrevet af journalist Klaus Larsen. Forfatterfoto: Claus Boesen.

Redaktionen anbefaler: