Erik A. Nielsen

Beskrivelse

Erik A. Nielsen

er professor i dansk litteratur ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab,

dr.phil. 1985 på afhandlingen Holbergs komik. Forfatter til adskillige bøger og utallige artikler. Har gennem 30-40 år været en meget brugt foredragsholder. Mangeårigt medlem af Kirkeministeriets liturgikommission, i 17 år formand for Holberg Selskabet, dramaturg ved Grønnegårdsteatret, efor for Borchs kollegium.

Født 20. maj 1941, student 1959 fra Gl. Hellerup Gymnasium, kandidat med dansk hovedfag og tysk bifag 1969. Gift med Margrete Auken og ved hendes bistand far til tre børn, Kirsten, Sune og Ida.

Min faglige emneverden spænder over adskillige fagområder, og det har været en særlig pointe at kæde fag, som det moderne universitet holder adskilt, sammen under fælles synspunkter. Det gælder naturligvis dansk litteratur, herunder specielt dramatik, men også kunsthistorie, musik, hermeneutik, retorik og teologi. Meget af dette samler sig i min store afhandling kristendommens retorik, der udkommer efteråret 2009, og i det kommende år skal følges af endnu tre bind: 1. Thomas Kingo og barokken, 2. H.A. Brorson og pietismen og 3. et ikonografisk leksikon over det kristne billedsprog med arbejdstitlen LEKS-IKON.

Min bestræbelse på at krydse faglige grænser og bringe fag sammen under fælles synspunkter fremgår især af to af mine essaysamlinger: Søvnløshed, modernisme i digtning, maleri og musik (1982) og Solens fødsel (1998). I sidstnævnte findes store essays om Mozarts opera Tryllefløjten, Matthias Grünewalds Isenheimeralter og Johannes Ewalds lyrik.

Egentlige danskfaglige udgivelser foreligger – foruden i disputatsen om Holbergs lyrik (genudgivet 2007) – i Den danske lyrik 1870-1970 (1976), Dansk litterær analyse (3. udg. 2005), litteraturhistoriske kapitler i Litteraturhistorier (2. udg. 2004) og LYRIKERE (artikelsamling 2001). Medredaktør af gymnasieantologien Overblik 1-2, med minilitteraturhistorien Overblik over overblik (1990).

Af teologiske afhandlinger foreligger Den skjulte gudstjeneste (1987), Solens fødsel samt Skrevet af helligånden (2005).

Om udenlandsk digtning handler Lars Ahlin (1967), Fortolkningens veje, et lærestykke om Edgar Allen Poe (1978) og Hvem ejer Shakespeare (s. m. Lars Liebst 1999).

Om andre kunstarter: Livets træ, en bog om Niels Helledie (1990), Tryllefløjten (s. m. Jørgen I. Jensen 1991).

Har oversat Schikaneders libretto til Tryllefløjten (1991) og Goethes tvillingedramaer Torquato Tasso og Iphigenie på Tauris (2005).

Mit forfatterskab har som sproglig retningslinje, at et humanistisk værk aldrig må blive så fagligt indforstået i tankegang og akademisk terminologi, at det skræmmer andre en ens egne kolleger væk. Hvad der imidlertid ikke indebærer, at det, som er svært, ikke må være svært.

Under den nuværende, borgerlige regering er betingelserne for humanistisk arbejde forringet og respekten for kunst og humanistisk forskning stærkt nedgraderet. Min universitetsundervisning, mine mange ”folkelige” foredrag og mine humanistiske værker har det stadige formål at modvirke denne nedskrivning.

Foto: Morten Holtum 2009

Læs mere

Seneste udgivelse

H.A. Brorson

"H.A. Brorson. Pietisme, meditation, erotik" er tredje bind i værket BILLED-SPROG, hvis to første, stærkt anmelderroste bind, "Kristendommens retorik" og "Thomas Kingo. Barok, enevælde, kristendom" udkom hhv. 2009 og 2010.

H.A. Brorson (1694-1764) besidder ikke samme den udadvendte glans som sin barokke forgænger Thomas Kingo. Brorson tilhørte pietismen, 1700-tallets stærke fromhedsbevægelse, og hans verden er indadvendt, lidenskabelig, dybsindig. Den er både poetisk opfindsom og teologisk stringent; gang på gang åbner den sig mod det visionære.

Brorson er barn af en videnskabelig og forstandsklar tidsalder: Oplysningstiden. Skønt Oplysningstid og pietisme ofte klichéagtigt modstilles, er deres mellemværende meget mere inspirerende og overraskende end man skulle tro. Hvis Oplysningstiden udfører en ny, metodisk kritik af den gamle verden, udfører pietismen en tilsvarende gennemlysning af en træt og upersonlig lutherdom. Ikke bare verden, men også menneskesjælen trænger til oplysning!

I indledningskapitlet viser Erik A. Nielsen os den pietistiske bevægelse i al sin tvetydighed. Den var barsk og dømmesyg, men også klarsynet og gennemmetodisk. Senere føjer et stort kapitel på overraskende vis Brorson ind i den kristne meditations stærke tradition. Som poetisk teolog er Brorson uovertruffen; mængder af kristendommens symbolik nyfortolkes hos ham, og bogen kan bruges som leksikon over hele denne ikonografi.

Forsidefoto: Frede © Farmand

Bøger af Erik A. Nielsen

Tilføj til ønskeliste

H.A. Brorson

Tilføj til ønskeliste

Thomas Kingo

Tilføj til ønskeliste

Kristendommens retorik