Persondata

Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du, at gyldendal.dk behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik. 

Gyldendal.dk respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige data, som vi modtager. Behandling af personoplysninger sker i henhold til gældende lovgivning. 

Hvis du ikke kan acceptere datapolitikken, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside. 

Personoplysninger
Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en fysisk person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. 

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?
Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv. 

Gyldendal.dk har dog brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig og levere nyheder og andre tjenester til dig. 

Gyldendal.dk indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

- giver kontooplysninger i forbindelse med at du opretter eller foretager ændringer på din brugerkonto hos os med henblik på at benytte visse ydelser;
- foretager behandling af køb;
- sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback; eller
- i øvrigt giver personoplysninger til os via hjemmesiden eller på anden måde.

 Gyldendal.dk indsamler som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, der er nødvendige (f.eks. e-mailadresse og privat adresse) for at levere den ydelse, du som kunde efterspørger. 

Registrering af visse oplysninger er imidlertid også nødvendig for at kunne analysere, hvordan brugerne anvender gyldendal.dks hjemmeside via Google Analytics, jf. nedenfor.

Gyldendal.dk indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om kunderne.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?
Personoplysninger afgivet på gyldendal.dk videregives kun til:

- Virksomhedens interne afdelinger

- Udvalgte og betroede tredjemænd, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at levere varer eller serviceydelser, du har bestilt

- Forretningspartnere med henblik på at registrere og vedligeholde din brugerkonto.

Gyldendal.dk videregiver i øvrigt kun personoplysninger til andre, f.eks. misbrugsregistre  henhold til gældende lov, hvis den pågældende kunde udøver misbrug eller svindel over for Gyldendal.dk.

For at kunne videreudvikle og forbedre Gyldendal.dk fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siden. Statistikken anvendes kun i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest.

Gyldendal.dk anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google.

Google kan også videregive oplysningerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på Gyldendal.dk og fremgår af http://www.google.com/privacy.html

Bortset fra ovenstående tilfælde, videregiver Gyldendal.dk ikke data om den enkelte kundes anvendelse af tjenesterne på Gyldendal.dk.

Hvordan lagres dine personoplysninger?
Personoplysningerne lagres på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Gyldendal.dks vegne i henhold til denne datapolitikog den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata. 

Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor eller i øvrigt påkrævet efter gældende lovgivning. 

Adgang til oplysninger
Du kan altid ændre i dine kontooplysninger, herunder angive, om du ønsker, at vi skal kontakte dig i forbindelse med tilbud på varer eller serviceydelser eller framelde dig nyhedsbreve. 

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os på: gyldendal@gyldendal.dk. Du har også ret til at få forkerte oplysninger berigtiget. 

Kontakt, ændring og opdatering af privatlivspolitikken
Gyldendal.dk forpligter sig til løbende  opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred. 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, an du kontakte os på gyldendal@gyldendal.dk