Mikkel Thelle

Beskrivelse

Mikkel Thelle, født og opvokset i København, er forfatter og historiker. Han har skrevet om den moderne by, om optøjer og uroligheder i byen samt om industrialisering og hverdagsliv. I 2015 udgav han bogen RÅDHUSPLADSEN 1900.

Mikkel Thelle er leder af Dansk Center for Byhistorie ved Aarhus Universitet og har arbejdet med forskning og museer i en årrække, bl.a. På Nationalmuseet. Han har modtaget større bevillinger fra Det Humanistiske Forskningsråd og Aarhus Universitets Forskningsfond og arbejder til daglig med byhistorie og byudvikling.

Læs mere

Seneste udgivelse

Rådhuspladsen 1900

Historiker Mikkel Thelle fortæller med hjælp fra en lang række kendte og ukendte fotos historien om Rådhuspladsens eksplosive udvikling – og derigennem i komprimeret form, om en intens fase i Københavns og Danmarks modernisering. Intet sted i Danmark forvandledes nemlig så hurtigt som Rådhuspladsen. Over bare et par årtier omkring 1900 kunne man dér se byen udvikle sig fra middelalderby og enevældens hovedstad – med blod, fækalier, affald og offentlige afstraffelser i byrummet – til en moderne metropol bundet sammen på kryds og tværs af telefonledninger, parkbælter, politiske demonstrationer – og sporvogne.

Bøger af Mikkel Thelle

Tilføj til ønskeliste

Rådhuspladsen 1900