Erik Kulavig

Erik Kulavig
Del

Erik Kulavigs seneste bog (Den Russiske Revolution 1917, Gyldendal, 2010) handler om den russiske revolution set fra tsarens palads, fra soldaternes skyttegrave, fra bondens hytte, fra fabrikkerne og politikernes side. 

 

 Anmelderne skrev:

”Det er en velskrevet, gribende og tragisk fortælling om en »henrettelsesmaskine« i højt gear og om revolutioner, der æder sine egne... Det er også en smuk bog med fantastiske fotos.” (Vibeke Sperling, Politiken)

 ”... et glimrende eksempel på en fremstilling, der ikke er snøret inde i et ideologisk korset, men som frit og ubundet interesserer sig for og undersøger, hvad der skete i virkeligheden. (Bent Jensen, Jyllandsposten)

 ”En smuk bog, hvor sprog og indhold går op i en højere enhed.” (Thomas Petersen, Historie On-Line)

”Det er historisk pædagogik på højt niveau - enkelt og overskueligt.” (Hans Engel, Ekstrabladet)

 

 

 

Revolutionens billedbog
 • Oprørske bønder brænder gods af. Letland 1905.

 • Politiske fanger føres bort af tsarens politi. Rusland 1906.

 • Tsaren informerer befolkningen om, at Rusland er indtrådt i Den første Verdenskrig. Vinterpaladset,1914.

 • Fra russisk felthospital 1915.

 • Soldater holder møde ved fronten 1917.

 • Politifolk kældt i civil arresteres af revolutionære i Petrograd i februar 1917.

 • Medlemmer af den gamle overklasse på tvangsarbejde i 1918.

 • Ofrer for borgerkrigens rædsler 1918.

 • Borgere forand valgplakat til valget  til den grundlovsgivende forsamling i 1917.

 • Bolsjevikkerne arresterer kontrarevolutionær på gaden 1918.

 • Medlemmer af den gamle overklasse på snerydningsarbejde i Petrograd 1918.

 • Lenin og hans håndgangne mænd på Den Røde Plads i Moskva.

 • Trotskij i Petrograd 1919.

 • Deltagere fra bolsjevikkernes brutale nedkæmpelse af Kronstadtoprøret i 1921.

Videoforelæsning om revolutionen

En forsmag på bogen om den russiske revolution kan hentes på Danskernes Akademi, DR på adressen: http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Filosofi_Tro_Historie/Den_russiske_revolution.htm

Din kommentar 
Du skal være logget ind for at kommentere. Log ind her
Alle kommentarer (13)
Erik Kulavig
8. marts 2011

Foranlediget af en del støj i en anden afdeling af dette elektroniske forum, skal jeg oplyse, at det mig alene, der har redigeret tekster og billeder på denne side.

Erik Kulavig
7. marts 2011

Boganmeldelse

Af Karsten Fledelius
(http://dkrus.dk/nydkrus/mainsider/Kulavig_anmeldelse.pdf)


Erik
Kulavigs nye bog »Den Russiske Revolution 1917 – et folks tragiske kamp for frihed« (Gyl-dendal 2010, 350 kr.) kunne ikke være kommet på et mere passende tidspunkt. Netop nu ople-ver vi i Nordafrika en revolutionær proces, som allerede har bredt sig til lande på den Arabiske Halvø og sender dønninger så langt væk som Iran. En folkelig oprørsbevægelse som ikke synes at være koordineret et bestemt sted fra, og som antager forskellige former de forskellige steder, har foldet sig ud, og to diktatorer, Tunesiens og Ægyptens herskere, har indtil nu begge opgivet æv-red, mens både Libyens og Yemens diktatorer og Bahrains konge er under hårdt pres, mens dette skrives. Landenes situation er stadig uafklaret, og hvordan det hele vil ende, er meget usikkert.....
....Kulavigs bog er således ikke blot et historisk værk, men en tankevækkende diagnose af et revolutions-forløb, som endte et helt andet sted end hvor flertallet i oprørsbevægelsen mod det gamle styre ønske-de, at det skulle ende. Den er skrevet i et levende og let tilgængeligt sprog. Og der er mange og vel-valgte illustrationer. Den er derfor meget anbefalelsesværdig læsning, ikke blot for Ruslands-freaks, men for en bredere læserskare, heri inkluderet skolelever og studerende. Man bliver ikke blot belært, men også vel underholdt af denne glimrende bog, som også ofte bærer præg af forfatterens lune....

Erik Kulavig
24. februar 2011

Kære Mette Skak, Rygklap fra en gammel gymnasiekammerat, førstehåndsvidne til de sidste rester af det sovjetiske system og indsigtfuld og kritisk fagfælle. Hvad mere kan man ønske sig. Af hjertet tak. Erik

Mette Skak
23. februar 2011

Livligt skrevet analyse af Ruslands skæbneår 1917. Nuancerer vort billede af den russiske bondestand (ss. 148-49) og fremhæver som noget nyt den voksende kriminalitets betydning for afsporingen af den borgerligt-demokratiske revolution. Kulavig lader dog ingen i tvivl om, at det var Lenin, der greb magten og dermed har ansvaret for det bolsjevikkiske rædselsregime, der fulgte. Fx læses Lenins brev af 24. oktober som et forsøg på at sløre hensigten om at etablere et revolutionært diktatur (s. 180). Kulavig mener, at Lenin helst ville have tvangskollektiviseret fra starten og gør dermed det højt besungne dekret om jord fra "dagen derpå" til et prokuratorkneb. Lenin-talen s. 226-7 viser klart Lenins instinkt for magt og vold, med andre ord går der en lige linje fra Lenin til Stalin og gulag. Fotografierne er for manges vedkommende ikke tidligere offentliggjort. Spændene bog kort sagt!.

Erik Kulavig
22. februar 2011

Kære Kim, Velgørende ord og så oven i købet fra en gammel studerende. Erik

Kim Frederichsen
18. februar 2011

Fremragende bog, der tegner et velformidlet billede af udviklingen i Rusland, der førte til bolsjevikkernes magtovertagelse og oprettelse af en diktaturstat, der på klareste vis skærer igennem alle de myter, der er blevet skabt om emnet. ...... Det er virkelig en bog, der lægger op til at blive brugt i undervisningssammenhæng. Erik Kulavigs bog om 1917 kan kun få min allervarmeste anbefaling.

Erik Kulavig
12. februar 2011

Kære Christian Benne og Per Dalgård Tak for roserne, de er ekstra flotte, når de kommer fra "førstehåndsvidner" som jer to. Foreløbig er der kun en enkelt, der har haft forbehoold overfor bogen. Det var lektor Fabricius Møller, der mente, at den ikke var noget for Kristelig Dagblads læsere, fordi "den er for ufocuseret til at indgå i debatten om den russiske revolution." Det minder mig om, at denne rubrik også er for kritiske kommentarer. Erik

Christian Benne
10. februar 2011

Blev mindet om meget som jeg hellere ville have glemt, men lærte meget som jeg skulle have vidst, dengang vi behandlede Die Grosse Sozialistische Oktoberrevolution i DDR. Fremragende billedmateriale!

Erik Kulavig
9. februar 2011

Per Dalgård, Ph.D., Ruslandsmedarbejder ved Information "Spændende genlæsning af historien om forrige århundredes største og mest skelsættende begivenhed, Kulavigs force er, at han forstår at kombinere stor indsigt, seriøs forskning med personlig indsigt og evnen til at fremlægge på en livlig, pædagogisk og uprætentiøs måde. Bravo!"

Erik Kulavig
3. februar 2011

Kære Ninon Schloss, Torben Heuer og Henning Tjørnehøj At dømme ud fra jeres kommentarer er det lykkedes at lave en let læst og underholdende bog om et kompliceret og højdramatisk emne, og større ros kan ingen få. Af hjertet tak. Erik

Erik Kulavig
22. januar 2011

Formidlingssucces! Om Erik Kulavigs bog ”Den russiske revolution 1917 – et folks tragiske kamp for frihed” (Gyldendal 2010) Af Torben Heuer, lektor i russisk sprog og kultur. ... Der er tale om formidlingspædagogik af så høj karat, at den appellerer ikke kun til lægmænd med almindelig interesse for historiske emner, men bør kunne vinde indpas også i forskellige undervisningssammenhænge, hvor russisk historie er i fokus. Værket er præget af en veludviklet sans for det væsentlige og er tydeligt baseret på grundig forskning og medfølgende indsigt, kombineret med et sikkert overblik og med inddragelse af et omfattende kildemateriale. Fremstillingen er holdt i en levende berettestil, som gør bogen umiddelbart læsevenlig. Hertil kommer et perspektivrigt og i al sin grumhed fascinerende valg af fotoillustrationer fra perioden. Kan klart anbefales! Torben Heuer

Erik Kulavig
9. januar 2011

Erik Kulavig har givet sin fremragende bog om Den russiske - såkaldte - revolution i 1917 undertitlen: ” Et folks tragiske kamp for frihed” - og den kamp var i sandhed tragisk. Et massivt flertalt af det russiske folk stemte som nævnt for at lade en (social)demokratisk samfundsmodel afløse det zaristiske autokrati. Men i syv årtier kom det russiske folk i stedet til at leve under et rædselsherredømme, og sovjet-kommunisterne fik vanæret den socialistiske tanke til stor og langvarig glæde for den vestlige højrefløj og til skade for de demokratisk indstillede socialister. Man er gennem hele bogen tæt på forløbet af Lenins magtovertagelse og nedkæmpelse af modstanderne. Mange situationer gengives detaljeret. Det sker med et stort nærvær og gør kun indtrykket af tragikken endnu tydeligere. Kulavig giver en instruktiv forklaring på, hvorfor den russiske samfundsudvikling kom til at forme sig anderledes end i dele af det vestlige Europa. Henning Tjørnehøj

ninon schloss
6. januar 2011

Tillykke til forlaget med en udgivelse, som er faglig i top, dertil let læst og pædagogisk sat op. Den må have et meget stort publikum. Bogen inddrager nyeste forskning og har et billedmaterial som er særdeles interessant og ikke set mange gange før. Kanon publikation! Lektor i pædagogik Ninon Schloss

Log ind

Få mulighed for at kommentere på bøger.
Brugernavn
Password

Opret profil

Få mulighed for at kommentere på bøger.
Brugernavn
E-mail
Password

Glemt password

Indtast din e-mail, og vi sender dine info.

Slet profil

Indtast din e-mail.
E-mail

Tilmeld nyhedsbrev

Indtast din e-mail-adresse for at tilmelde dig nyhedsbrevet.
E-mail

Forlaget Gyldendal – hvor forfatterne er

Gyldendal.dk

g.dk – Gyldendals internetboghandel
- er nedlagt pr. 1. maj 2013.

Nu er du på forlaget Gyldendals hjemmeside.

Her kan du læse om bøger, se film om litteratur, anmelde og komme i dialog med forfatterne.

Vi håber, at du finder den bog, du leder efter.

Velkommen til!