Caterina Testa

Beskrivelse

Caterina Testa, født i Rom i 1962, kandidat i dansk fra Roms Universitet. Freelance oversætter og ansat ved Det Italienske Kulturinstitut i København. Fra 1993 til 2001 redaktør for tidsskriftet L’Ambra, Livorno (Italien).

Har udgivet artikler om Villy Sørensens forfatterskab i følgende litterære tidsskrifter: Vår Lösen (1989, Sverige) Scandinavian Studies (1992, USA) Linea d’ombra (1992, Milano) L’Ambra (1993, Livorno) Il traduttore nuovo (1995, Italia) L’Ambra (1995, Livorno) Scandinavica (1996, UK) Nordica (1996, Danmark) Studia Scandinavica (1997, Polen) Testo a fronte (1999, Milano) Har oversat Villy Sørensens Apollons oprør til italiensk, La rivolta di Apollo udgivet på forlaget Abramo Editore, Catanzaro 1997, og Bertel Thorvaldsen, La vita e l’opera dello scultore, udgivet på forlaget Edizioni De Luca, Roma 1997. Læs mere

Seneste udgivelse

Med Villy i midten

Villy Sørensen blev ofte fremstillet som en streng og utilnærmelig intellektuel, og ofte var omtale af ham ledsaget af fotos, der understøttede den opfattelse. I denne bog, som markerer 75-årsdagen for Villy Sørensens fødsel, fortæller en række vidt forskellige mennesker fra Villy Sørensens omgangskreds en anden og mere nuanceret historie; en historie om humor, nænsomhed og fortrolighed - og alvoren i omgangen med de væsentlige ting.